Պրոֆեսոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի նվիրական երազանքը հայրենի եզերքում կրթօջախ հիմնելն էր, ինչը հնարավոր եղավ իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո, երբ ՀՀ կառավարության 1993 թվականի մայիսի 5-ի որոշմամբ ազդարարվեց Գավառի պետական համալսարանի ծնունդը: Համալսարանի հիմնադրման գործում անգնահատելի աջակցություն ցուցաբերեց Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանը: Համախմբվեցին նվիրյալ դասախոսներ ու աշխատակիցներ, և աստիճանաբար համալսարանը կայացավ, ինքնահաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգում և Գեղարքունիքի մարզում ձեռք բերեց ոչ միայն գիտական, կրթական, մշակութային, այլև սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական կարևոր նշանակություն: Համալսարանում մեկը մյուսի հետևից բացվեցին նոր ֆակուլտետներ ու ամբիոններ, ստեղծվեցին բոլոր անհրաժեշտ կառուցվածքային ստորաբաժանումները: Այսօր համալսարանում իրականացվում են առկա և հեռակա կրթական ծրագրեր, կազմակերպվում են վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման դասընթացներ, ընդլայնվում է արտաքին համագործակցության ուղեծիրը: Գավառի պետական համալսարանը դինամիկ զարգացող բուհ է, որը ժամանակի հրամայական պահանջներին համապատասխան ծավալում է ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական, դաստիարակչական գործունեություն, ապահովում որակյալ կրթություն, պատրաստում մրցունակ մասնագետներ:

Բեռնում 0%
Մեր հասցեն

ք.Գավառ, Հրանտ Հակոբյան փ.1
Հեռախոս`
(374264) 2 57 75
(060) 46 12 99
(060) 46 02 01
Ֆաքս` (060) 46 02 01
Էլ. փոստ` info@gsu.am

ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստերի համակարգ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ՝ «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ»
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ Մայիս 26

Մայիսի 20-ից 24-ը կայացավ «Ֆինանսական նորարարություն ազգային զարգացման համար» խորագիրը կրող համահայկական ուսանողական համաժողովը, որն արդեն երկրորդ անգամ իրականացվում է Հայաստանում Եվրոպական պառլամենտի և ՀՀ կենտրոնական բանկի համագործակցությամբ` «Իմ ֆինանսների ամիս» ծրագրի շրջանակներում։


ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀՈԲԵԼՅԱՆԸ Մայիս 25

Գավառի պետական համալսարանի վարչական, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և ուսանողների անունից ջերմորեն շնորհավորում ենք Հայաստանի գործատուների հանրապետական միությանը՝ հիմնադրման 10-ամյակի առթիվ:


ԳՊՀ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ 2017թ. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ Մայիս 25

Գավառի պետական համալսարանը հայտարարում է 2017թ. բակալավրիատի ընդունելություն առկա ուսուցման համակարգում: Ստորև ներկայացնում ենք ԳՊՀ բակալավրիատի ընդունելության մասնագիտությունների ամբողջ ցանկը: