Պրոֆեսոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի նվիրական երազանքը հայրենի եզերքում կրթօջախ հիմնելն էր, ինչը հնարավոր եղավ իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո, երբ ՀՀ կառավարության 1993 թվականի մայիսի 5-ի որոշմամբ ազդարարվեց Գավառի պետական համալսարանի ծնունդը: Համալսարանի հիմնադրման գործում անգնահատելի աջակցություն ցուցաբերեց Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանը: Համախմբվեցին նվիրյալ դասախոսներ ու աշխատակիցներ, և աստիճանաբար համալսարանը կայացավ, ինքնահաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգում և Գեղարքունիքի մարզում ձեռք բերեց ոչ միայն գիտական, կրթական, մշակութային, այլև սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական կարևոր նշանակություն: Համալսարանում մեկը մյուսի հետևից բացվեցին նոր ֆակուլտետներ ու ամբիոններ, ստեղծվեցին բոլոր անհրաժեշտ կառուցվածքային ստորաբաժանումները: Այսօր համալսարանում իրականացվում են առկա և հեռակա կրթական ծրագրեր, կազմակերպվում են վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման դասընթացներ, ընդլայնվում է արտաքին համագործակցության ուղեծիրը: Գավառի պետական համալսարանը դինամիկ զարգացող բուհ է, որը ժամանակի հրամայական պահանջներին համապատասխան ծավալում է ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական, դաստիարակչական գործունեություն, ապահովում որակյալ կրթություն, պատրաստում մրցունակ մասնագետներ:

Բեռնում 0%
Մեր հասցեն

ք.Գավառ, Հրանտ Հակոբյան փ.1
Հեռախոս`
(374264) 2 57 75
(060) 46 12 99
(060) 46 02 01
Ֆաքս` (060) 46 02 01
Էլ. փոստ` info@gsu.am

ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստերի համակարգ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ


Project title

Structural Development of the Third Cycle Based on Salzburg Principles (VERITAS)

543710-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR

Project website

www.tempusveritas.am

Applicant (Coordinator)

Yerevan State Medical University named after M. Heratsi (YSMU) , Armenia

Duration

36 months (2013 - 2016)

Partners

 • World University Service (WUS) Austria
 • Royal Institute of Technology, Sweden
 • Universitat de Girona, Spain
 • Bath Spa University, UK
 • University of Heidelberg, Germany
 • Yerevan State Academy of Fine Arts, Armenia
 • Yerevan State University, Armenia
 • Yerevan State Linguistic University, Armenia
 • Yerevan State University of Architecture and Construction, Armenia
 • Armenian State University of Economics, Armenia
 • Gavar State University, Armenia
 • Vanadzor State Pedagogical Institute named after H. Toumanyan, Armenia
 • Yerevan Northern University, Armenia
 • National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
 • Public Administration Academy of the Republic of Armenia
 • Ministry of Education and Science, Armenia
 • National Center for Professional Education Quality Assurance, Armenia
 • Education Quality NGO, Armenia
 • Supreme Certifying Commission of the Republic of Armenia

Project Description

VERITAS (STRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE THIRD CYCLE BASED ON SALZBURG PRINCIPLES) is a three-year national project,

under the priority of Governance Reform, EACEA N 35/2012, 6th call and Structural Measures action. The wider objective of the project is to ameliorate doctoral education in Armenian Higher Education System through alignment with European Qualifications Framework and Salzburg Principles.


The specific objectives target

 • Strengthening human potential in research by building a critical mass of quality researchers through development, integration and efficient management of doctoral education in Armenian HE.
 • Promoting international recognition of the III level study programmes of the ANQF through developing and adopting award criteria that are in line with Salzburg principles and comparable with international ones.
 • Developing a system of quality evaluation and monitoring in scientific research by building and strengthening systems for continual tracking of relevant parameters.
 • Stimulating and strengthening integration of science and research at universities through establishment/revision of university structures which will promote scientific research, network knowledge in education, research and innovation, enhance quality, effectiveness, flexibility, multidisciplinarity and interdisciplinarity of education.

The principle outcomes and outputs include:

 • Development of university capacities for quality doctoral education: revision/establishment of new Research Units.
 • Establishment of preconditions for quality PhD education and research.
 • Formulation of PhD award criteria and quality standards in Doctoral Education.
 • Development and launch of 11 new PhD programs in Armenia (11 pilot projects).
 • Adoption of the PhD award criteria and quality standards

GSU suggestions on PhD study and degree awards procedures improvements opportunities in RA (12/12/2015)


Veritas InHouse Training(GSU)


Veritas Newsletter


Veritas Trainingkit (english)


Veritas Trainingkit (armenian)


Report on Veritas Study Tour(14-29.11.2015)


GSU Strategic Plan


REGULATIONS OF MANAGEMENT AND FINANCE CHAIR OF THE FACULTY OF ECONOMICS OF GSU


GSU - Veritas Newsletter