10
Июнь
pdf
2017-2018 ուստարվա ընդունելություն
00:00 - 23:59

2017-2018 ուստարվա ընդունելություն

31
Մայ.
pdf
Ի գիտություն հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի ուսանողներին
00:00 - 23:59

Ի գիտություն հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի ուսանողներին

17
Մայ.
pdf
ՀՈՒՖ պրակտիկայի պաշտպանության ժամանակացույց
00:00 - 23:59

ՏԵՍՆԵԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

29
Апрель
pdf
ՀՈՒՖ ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների խորհրդատվությունների ժամանակացույց
00:00 - 23:59

ՀՈՒՖ ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների խորհրդատվությունների ժամանակացույց