30
Декабрь
ԳՊՀ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2016-2017 ՈՒՍ.ՏԱՐՎԱ II ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ I ՄԱՐՈՒՄ
00:00 - 23:59

ԳՊՀ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2016-2017 ՈՒՍ.ՏԱՐՎԱ II ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ I ՄԱՐՈՒՄ 

30
Январь
30
Ноябрь
Գավառի պետական համալսարանի 2017-2018 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն
00:00 - 23:59

Հայտարարություն Գավառի պետական համալսարանը հայտարարում է 2017-2018 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն՝ Ը.00.03- «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ: Հայտնում ենք, որ հեռակա ուսուցմամբ համալսարանը...

31
Октябрь
ՀՈՒՖ ԴԵԿԱՆԱՏ` ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
00:00 - 23:59

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  2018 թվականի ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձերի վճարումը պետք է կատարել մինչև  միջանկյալ քննությունների սկսվելը: Բոլոր այն ուսանողները, ովքեր կունենան ուսման վարձի...

21
Октябрь
2017/2018 ուստարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության բակալավրի կրթական ծրագրի մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները, տեղերը եվ ուսման վարձաչափերը
00:00 - 23:59

2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԸ

21
Октябрь
Ի գիտություն ԳՊՀ դասախոսներին
00:00 - 23:59

Հայտարարություն  Ի գիտություն ԳՊՀ դասախոսներին՝ 2017թ.-ի դեկտեմբերի 1-ից մեկնարկվելու է Գավառի պետական համալսարանի դասախոսների վերապատրաստման դասընթացները: Խնդրում ենք լրացնել «ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման...

18
Октябрь
ԳՊՀ 2017թ. հեռակա ընդունելության քննական ժամանակացույց
00:00 - 23:59

ԳՊՀ 2017թ. հեռակա ընդունելության  քննական ժամանակացույց

17
Октябрь
ՀՈՒՖ 2017թ. ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ստուգարքների և քննությունների լուծարքի ժամանակացույց
00:00 - 23:59

ՀՈՒՖ 2017թ. ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ստուգարքների և քննությունների լուծարքի ժամանակացույց

15
Սեպտեմբեր
ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ` 2017թ. ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ստուգարքների և քննությունների ժամանակացույց
00:00 - 23:59

2017թ. ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ստուգարքների և քննությունների ժամանակացույց

06
Սեպտեմբեր
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ Է ԵՐԵԽԱՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ
00:00 - 23:59

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ Է ԵՐԵԽԱՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ

17
Октябрь
pdf
Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի ստուգարքների և քննությունների ժամանակացույց
00:00 - 23:59

ՀՈՒՖ ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների խորհրդատվությունների ժամանակացույց

31
Մայ.
pdf
Ի գիտություն հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի ուսանողներին
00:00 - 23:59

Ի գիտություն հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի ուսանողներին

17
Մայ.
pdf
ՀՈՒՖ պրակտիկայի պաշտպանության ժամանակացույց
00:00 - 23:59

ՏԵՍՆԵԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

10
Հունիս
pdf
2017-2018 ուստարվա ընդունելություն
00:00 - 23:59

2017-2018 ուստարվա ընդունելություն