ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գավառի պետական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետը ձևավորվել է 1993թ-ին:

Բնագիտական ֆակուլտետն իրականացնում է կրթական ծրագրեր` հետևյալ մասնագիտությունների գծով`

Աշխարհագրություն,
Բնապահպանություն և բնօգտագործում,
Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա,
Կենսաբանություն,
Դեղագործական քիմիա,
Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ,
Սերվիս:
Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները`

Ինֆորմատիկայի և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների,
Կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի:
Ամբիոնների դասախոսական կազմը համալրված է մանկավարժական և գիտական աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող դոկտորներով, պրոֆեսորներով, գիտությունների թեկնածուներով և դոցենտներով: Ֆակուլտետի դասախոսների ջանքերով հրատարակվել են բազմաթիվ մենագրություններ, բուհական դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, գիտական հոդվածներ: Դասախոսները հայտնի են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև արտերկրում: Ամբիոններին կից գործում են կենսաքիմիայի, կենսաբանության, քիմիայի, էլեկտրատեխնիկայի լաբորատորիաներ, համակարգչային երեք լսարաններ:

ԳՊՀ բնագիտական ֆակուլտետում բոլոր մասնագիտություններով գործում է երկաստիճան կրթական համակարգը: Շրջանավարտներին շնորհվում են բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններ: Ուսուցումն ընթանում է ըստ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հաստատած պետական կրթական չափորոշիչների և ԳՊՀ բնագիտական ֆակուլտետի համապատասխան կրթական ծրագրերի:

ԳՊՀ բնագիտական ֆակուլտետում գործում են ուսանողական գիտական ընկերությունը, «Բնագետի ակումբ»-ը, տարբեր սպորտային խմբակներ: Ֆակուլտետում ավանդույթ է դարձել` ըստ մասնագիտությունների ուսանողական գիտաժողովների կազմակերպումը: Ֆակուլտետի ամբիոնները, ուսանողական խորհրդի հետ համատեղ, անցկացնում են գիտական, գեղարվեստական, դաստիարակչական բնույթի միջոցառումներ: Ուսանողները մասնակցում են հանրապետական և միջազգային բուհական համագործակցության ծրագրերի:

Մեդիա

Աշխատակազմ

Ավագյան Մարտին

Բնագիտական ֆակուլտետի դեկան

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 55

Էլ․փոստ: m.avagyan@gsu.am

Սիմոնյան Արմեն

Կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոնի վարիչ

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 50

Էլ․փոստ: a.simonyan@gsu.am

Հովհաննիսյան Մարինե

Բնագիտական ֆակուլտետի գործավար, Կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոնի ակադեմիական խորհրդատու

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 50

Էլ․փոստ: marine.hovhannisyan@gsu.am

Խաչիկյան Թեհմինե

Բնագիտական ֆակուլտետի փոխդեկան

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 50

Էլ․փոստ: t.khachikyan@gsu.am

Ավետիսյան Վարազդատ

Ինֆորմատիկայի և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների ամբիոնի վարիչ

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 50

Էլ․փոստ: v.avetisyan@gsu.am

Մկրտչյան Լալա

Ինֆորմատիկայի և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների ամբիոնի ակադեմիական խորհրդատու

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 50

Էլ․փոստ: l.mkrtchyan@gsu.am

ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություններ

Ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություններ
   Բնագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություններ
     2012-2013 ուսումնական տարի
1.1 Բնագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 08.09.2012թ․


133 KB

32 downloads
1.2 Բնագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 20.10.2012թ․


130.7 KB

33 downloads
1.3 Բնագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 19.11.2012թ․


129.4 KB

33 downloads
1.4 Բնագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 07.12.2012թ․


131 KB

37 downloads
1.5 Բնագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 17.02.2013թ․


131.6 KB

34 downloads
1.6 Բնագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 29.03.2013թ․


133 KB

36 downloads
1.7 Բնագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 19.04.2013թ․


129.4 KB

32 downloads
1.8 Բնագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 03.05.2013թ․


133.3 KB

43 downloads
1.9 Բնագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 13.06.2013թ․


129.5 KB

34 downloads