Խորհրդատական ծառայությունը

Ժամանակացույցը

Պատասխանատունները

1

Նախաքննական խորհրդատվություն

Կիսամյակի ընթացքում՝ հունվար և հունիս ամիսներին

 

Առարկաների դասախոսները

2

Նախաավարտական խորհրդատվություն

Ուսումնական տարվա ընթացքում

Գիտական ղեկավարներ

3

Ակադեմիական ցածր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների հետ տարվող խորհրդատվություն

Յուրաքանչյուր ամսվա մեջ երկու անգամ՝ 2-րդ և 4-րդ շաբաթների ընթացքում

Առարկաների դասախոսները