ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

ԳՊՀ շրջանավարտների միության և կարիերայի կենտրոնի հիմնական նպատակն է օգնել ուսանողներին և շրջանավարտներին արժևորելու իրենց մասնագիտությանը, ուղղորդել նրանց համապատասխան աշխատանքի ձեռքբերմանը, նպաստել ուսանողների և շրջանավարտների միջև մշտական կապի ամրապնդմանը, վերջիններիս մասնագիտական հմտությունների զարգացմանը, հետադարձ կապի ամրապնդմանը:

ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐ

ՕԳՏԱԿԱՐ ԿԱՅՔԵՐ