betvole betlike süpertotobet megabahis trbet
betebet giriş bonus veren casino siteleri
lunabit
bedava bahis
betist marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
betmatik gencobahis markabet

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գավառի պետական համալսարանի հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետը ձևավորվել է 2004-2005 ուսումնական տարում: Ֆակուլտետն իրականացնում է բարձրագույն կրթական ծրագրեր` հետևյալ մասնագիտությունների գծով`

Իրավագիտություն,
Պատմություն (իրավունքի հիմունքներ),
Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության):
Համապատասխանաբար գործում են երեք ամբիոններ`

Իրավագիտության,
Պատմության,
Հասարակական գիտությունների:
Ֆակուլտետն ունի համերաշխ կոլեկտիվ, որակյալ պրոֆեսորադասախոսական կազմ:

Ամբիոններում հաջողությամբ իրենց գիտամանկավարժական գործունեությունն են ծավալում Գավառի պետական համալսարանի շրջանավարտները: Ուսուցումը կազմակերպվում է երկաստիճան կրթական համակարգով: Բակալավրիատում ուսման տևողությունը բոլոր երեք մասնագիտությունների գծով չորս տարի է, իսկ մագիստրատուրայում` երկու տարի:

2006 թվականից ներդրվել է Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը (ECTS), ըստ որի մասնագիտական որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրերով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակի կուտակման արդյունքում:

Ուսումնառության տարիներին ուսանողների աշխարհայացքի ընդլայնումն ու ընդհանուր պատրաստվածությունն ապահովվում է ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և մասնագիտական դասընթացների շնորհիվ: Մասնագիտական ուսուցումն ընթանում է ըստ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության հաստատած պետական կրթական չափորոշիչների և Գավառի պետական համալսարանի հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետում գործող ծրագրերի:

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետում ակտիվորեն գործում են ուսանողական խորհուրդը, ուսանողական գիտական ընկերությունը, պատմաբանի ակումբը, իրավաբանական կլինիկան: Ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է գիտաժողովներ, ամբիոնների կողմից անցկացվում են գիտական, ճանաչողական, ուսուցողական, մշակութային բնույթի միջոցառումներ: Ֆակուլտետի ուսանողները հաջողությամբ մասնակցում են հանրապետական ուսանողական միջոցառումներին, միջազգային բուհական համագործակցության ծրագրերին: Ուսանողական առօրյան հետաքրքիր է ու բովանդակալից:

Մեդիա

Աշխատակազմ

Ղաջոյան Համլետ

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկան

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 70

Էլ․փոստ: h.ghajoyan@gsu.am

Հարությունյան Համլետ

Հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչ

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 70

Էլ․փոստ: h.harutyunyan@gsu.am

Ղազարյան Օլգա

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի գործավար

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 70

Էլ․փոստ: o.ghazaryan@gsu.am

Ղաջոյան Արմինե

Հասարակական գիտությունների ամբիոնի ակադեմիական խորհրդատու

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12-70

Էլ․փոստ: a.ghajoyan@gsu.am

Գևորգյան Գոհար

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի փոխդեկան

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 70

Էլ․փոստ: g.gevorgyan@gsu.am

Քուրքչյան Լուսիկ

Հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչ

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 70

Էլ․փոստ: l.qurqchyan@gsu.am

Հայրապետյան Քանաքարա

Որակի ապահովման բաժնի մասնագետ

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 43

Էլ․փոստ: q.hayrapetyan@gsu.am

ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրությունններ

Ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություններ
   Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություններ
     2017-2018 ուսումնական տարի
     2016-2017 ուսումնական տարի
     2015-2016 ուսումնական տարի
     2014-2015 ուսումնական տարի
     2013-2014 ուսումնական տարի
     2012-2013 ուսումնական տարի
sanliurfa escort bayan canakkale escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan
astekbet betcobahis betpas egobet
lordspalacebet fenomenbet betvole betebet