ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ղաջոյան Համլետ

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկան

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 70

Էլ․փոստ: h.ghajoyan@gsu.am

Հարությունյան Համլետ

Հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչ

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 70

Էլ․փոստ: h.harutyunyan@gsu.am

Ղազարյան Օլգա

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի գործավար

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 70

Էլ․փոստ: o.ghazaryan@gsu.am

Գևորգյան Գոհար

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի փոխդեկան

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 70

Էլ․փոստ: g.gevorgyan@gsu.am

Հայրապետյան Քանաքարա

Որակի ապահովման բաժնի մասնագետ

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 43

Էլ․փոստ: q.hayrapetyan@gsu.am