1. Բնապահպանություն և բնօգտագործում 1-ին կուրս  
2. Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ  1-ին կուրս
3. Դեղագործական քիմիա 1-ին կուրս  
4. Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/    1-ին  կուրս  
5. Համակարգչային ճարտարագիտություն  1-ին  կուրս  
6. Իրավագիտություն 1-ին կուրս  
7. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա  1-ին  կուրս  
8. Պատմություն   1-ին  կուրս  
9. Հայոց լեզու և գրականություն   1-ին  կուրս  
10. Կենսաբանություն 2  
11. Դեղագործական քիմիա 4  
12. Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ 2  
13. Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ 4  
14. Սերվիս 2  
15. Սերվիս 3  
16. Համակարգչային ճարտարագիտություն 2-րդ  
17. Համակարգչային ճարտարագիտություն 3-րդ  
18. Համակարգչային ճարտարագիտություն 4-րդ  
19. Իրավագիտություն 2  
20. Իրավագիտություն 3  
21. Իրավագիտություն 4  
22. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 2  
23. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 3  
24. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 4  
25. Պատմություն 2  
26. Պատմություն 3  
27. Պատմություն 4  
28. Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ 2  
29. Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ 3  
30. Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ 4