Հարգելի ուսանողներ ստուգարքները և քննությունները անցկացվելու են առցանց եղանակով։

Վիրտուալ լսարաններ բաժնից կարող եք ընտրել ձեր խմբի Zoom լսարանը և միանալ նշված տվյալներով։

Բոլոր լուծարքների սկիզբը ժամը 14,30-ին։