ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ

Բանասիրական ֆակուլտետ

Անգլերեն լեզու և գրականություն 2

 

Անգլերեն լեզու և գրականություն 3

 

Անգլերեն լեզու և գրականություն 4

 

Հայոց լեզու և գրականություն 3

 

Հայոց լեզու և գրականություն 4

 

Մագիստրատուրա Հայոց լեզու և գրականություն 2-րդ

 

Մագիստրատուրա Անգլերեն լեզու և գրականություն 2-րդ

 

Մագիստրատուրա Ռուսաց լեզու և գրականություն 2-րդ

 

Բնագիտական ֆակուլտետ

 

Դեղագործական քիմիա 3

 

 

Դեղագործական քիմիա 4

 

 

Համակարգչային ճարտարագիտություն  2-րդ կուրս

 

 

Համակարգչային ճարտարագիտություն  3-րդ կուրս

 

 

Համակարգչային ճարտարագիտություն  4-րդ կուրս

 

 

Կենսաբանություն 3-րդ

 

 

Համակարգչային ճարտարագիտություն մագ. 2

 

 

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ 

Ֆինանսներ 2

 

Ֆինանսներ 3

 

Ֆինանսներ 4

 

Ֆինանսներ մագ. 2

 

Տնտեսագիտություն 2

 

Տնտեսագիտություն 3

 

Տնտեսագիտություն 4

 

Տնտեսագիտություն մագ. 2

 

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ոլորտի) 2

 

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ոլորտի) 4

 

Հաշվապահական հաշվառում ըստ ճուղերի մագ. 2

 

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ

Իրավագիտություն 2

 

Իրավագիտություն 3

 

Իրավագիտություն 4

 

Իրավագիտություն մագ. 2

 

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 3

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 4

 

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա մագ. 2

 

Պատմություն 3

 

Պատմություն մագ. 2

 

sanliurfa escort bayan canakkale escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan