Ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություններ
   Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություններ
     2017-2018 ուսումնական տարի
     2016-2017 ուսումնական տարի
     2015-2016 ուսումնական տարի
     2014-2015 ուսումնական տարի
     2013-2014 ուսումնական տարի
     2012-2013 ուսումնական տարի