ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Շուկայական տնտեսության պայմաններում խիստ կարևորվում է որակյալ տնտեսագետների դերակատարությունը:

Գավառի պետական համալսարանում բարձրագույն կրթությամբ տնտեսագետների պատրաստումը սկսվել է 1993 թվականից: Այժմ տնտեսագիտության ֆակուլտետում գործում է ուսուցման երկաստիճան համակարգ` բակալավրիատ և մագիստրատուրա: Ֆակուլտետի բակալավրիատում և մագիստրատուրայում ուսուցումը կազմակերպվում է երեք մասնագիտությունների գծով`

Ֆինանսներ,
Հաշվապահական հաշվառում,
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում:
Համապատասխանաբար գործում են հետևյալ ամբիոնները`

Կառավարման և ֆինանսների,
Հաշվապահական հաշվառման,
Համալսարանի ընդհանուր բարեփոխումների համատեքստում ֆակուլտետում`

Բարելավվել և ճշգրտվել են ինչպես բակալավրիատի, այնպես էլ մագիստրատուրայի ուսումնական պլանները:
Ձեռք են բերվել հայալեզու տնտեսագիտական դասագրքեր և ուսումնական ձեռնարկներ: Ֆակուլտետի դասախոսների հեղինակությամբ կամ խմբագրությամբ վերջին տարիների ընթացքում լույս են ընծայվել բազմաթիվ մենագրություններ և հոդվածներ:
Ֆակուլտետի ուսանողներն օգտվում են բուհի համակարգչային լսարաններից, ինտերնետային կապից:
Ներդրվել են դասավանդման նոր տեխնոլոգիաներ, կիրառվում է կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական փորձը:
Ուսումնական և գիտական ծրագրերն իրականացնելիս` ֆակուլտետը համագործակցում է Հանրապետության տարբեր կառույցների, ֆիրմաների և աուդիտորական գրասենյակների հետ:
Ֆակուլտետի ուսանողներն իրենց մասնագիտական գիտելիքներն ամրապնդում են ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների ընթացքում:
Ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմը համալրվում է հանրապետության կրթական, գիտական, վարչական և տնտեսական մարմիններում համատեղությամբ աշխատող բարձրորակ մասնագետներով:
Մեր շրջանավարտները մրցույթային հիմունքներով աշխատանքի են ընդունվում բանկային, ֆինանսավարկային կազմակերպություններում, պետական կառույցներում և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում:

Մեդիա

Աշխատակազմ

Ամիրխանյան Սամվել

Տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկան

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 66

Էլ․փոստ: s.amirkhanyan@gsu.am

Ղուլոյան Հակոբ

Հաշվապահական հաշվառման ամբիոնի վարիչ

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 60

Էլ․փոստ: h.ghuloyan@gsu.am

Ավետիսյան Աստղիկ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գործավար

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12-60

Էլ․փոստ: a.avetisyan@gsu.am

Հերգնյան Մարիամ

Տնտեսագիտական ֆակուլտետի փոխդեկան

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 60

Էլ․փոստ: m.hergnyan@gsu.am

Զաքոյան Հրաչյա

Կառավարման և ֆինանսների ամբիոնի վարիչ

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 60

Էլ․փոստ: h.zaqoyan@gsu.am

Բադալյան Անի

Հաշվապահական հաշվառման ամբիոնի ակադեմիական խորհրդատու

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 60

Էլ․փոստ: a.badalyan@gsu.am

ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրությունններ

Ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություններ
   Տնտեսագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություններ
     2013-2014 ուսումնական տարի
1,1 Տնտեսագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 22․08․2013թ․


139.7 KB

38 downloads
1,2 Տնտեսագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 04․09․2013թ․


248.4 KB

71 downloads
1,3 Տնտեսագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 22․09․2013թ․


145.7 KB

33 downloads
1,4 Տնտեսագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 20․10․2013թ․


138.7 KB

32 downloads
1,5 Տնտեսագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 17․11․2013թ․


138.2 KB

36 downloads
1,6 Տնտեսագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 13.12․2013թ․


64.4 KB

34 downloads
1,7 Տնտեսագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 18.01.2014թ․


64.3 KB

33 downloads
1,8 Տնտեսագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 15.02.2014թ․


61 KB

33 downloads
1,9 Տնտեսագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 29.03.2014թ․


64.4 KB

36 downloads
2,1 Տնտեսագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 12.04.2014թ․


58.6 KB

33 downloads
2.2 Տնտեսագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 24.05.2014թ․


59.8 KB

35 downloads
2.3 Տնտեսագիտական ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 04.06.2014թ․


59.6 KB

32 downloads