betvole betlike süpertotobet megabahis trbet
betebet giriş bonus veren casino siteleri
lunabit
bedava bahis
betist marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
betmatik gencobahis markabet
bahissenin bahissenin supertotobet

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԻՄԵԼ ԲՈՒՀ․ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԵՆՔ  ԳՊՀ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՆ

Սիրելի՛ դիմորդներ,

ընդունելության դիմում-հայտերը ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոն  են ներկայացվում էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով՝    dimord.am կայքի միջոցով, ս․ թ․ մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 15-ը, ժամը 18.00-ն։

Ընդունելությանը վերաբերող ցանկացած հարցով, Էլեկտրոնային հասցեների տրամադրման կամ այլ բնույթի խորհրդատվության համար կարող եք նամակով առցանց դիմել Գավառի պետական համալսարանի էլեկտրոնային փոստի հասցեներին՝ info@gsu.aminfogsu@mail.ru կամ զանգահարել 043-95-95-01 հեռախոսահամարով։

Անհրաժեշտ է ուշադիր լրացնել դիմում-հայտը՝ ընտրելով բուհը․ Գավառի պետական համալսարան /ԳՊՀ/, նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն։  Գավառի պետական համալսարան կարող են դիմել 2019-2020  և նախորդ ուսումնական տարիների շրջանավարտները, նախնական կամ միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող անձինք։ Կարող են դիմել նաև մինչև ս․ թ․ հուլիսի 31-ը զորացրվող զինծառայողները, որոնց կողմից լիազորված անձինք առցանց լրացնում են դիմում հայտը։ Գավառի պետական համալսարանը կատարում է ընդունելություն նաև վերջին երեք տարում զորացրված դիմորդների համար՝ այդ նպատակով հատկացված անվճար տեղերում։

Բոլոր դիմողների համար ընդունելությունը կազմակերպվում է մեկ փուլով։

Դիմորդները կարող են մասնակցել երկու անվճար և մինչև ութ վճարովի մասնագիտությունների մրցույթին, իրենց ընտրած հերթականությամբ լրացնելով հայտերը, եթե տվյալ մասնագիտությունների համար մրցութային է համարվում միևնույն առարկայի քննությունը։

Միասնական քննությունները կանցկացվեն ս․ թ․ հուլիս ամսվա առաջին տասնօրյակում։

 

Ներկայացնում Գավառի պետական համալսարանի 2020-2021 ուսումնական տարվա բակալավրիատի առկա ուսուցման մասնագիտությունների,  ընդունելության քննությունների ցանկը, անվճար, վճարովի և բանակից զորացրվածների համար նախատեսված տեղերը, ուսման վարձավճարների չափերը։

 

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2020-2021 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ, ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԵՐԸ

 

 

Ընդունելության մրցութային Ընդունելության տեղ/այդ թվում
Ուսման
դասիչ Մասնագիտությունը աստղանիշով (*) այդ թվում վճարովի վարձը՝
քննությունները մրցութային անվճար հազար
նպտ ԱՏ դրամ
առարկաները բզ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն
Մ*
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ (գ) կամ 2 23 340
Օտլ*
011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն
Ք*
011401.01.6 Կենսաբանություն Կ (գ) կամ 20 320
Ֆ*
011401.03.6 Աշխարհագրություն Ա (գ) Մ * 20 320
ԸՊ*
011401.18.6 Պատմություն ՀՊ (գ) կամ 2 23 340
Օտլ*
011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ (գ) 2 23 330
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն Ռլ (գ) 20 330
011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն Անգլ (գ) 3 22 410
041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ Հլգ * 2 1 21 420
ոլորտի/ Մ (գ)
041201.00.6 Ֆինանսներ
041201.01.6 Ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ Մ (գ) Հլգ * 2 1 21 420
031101.00.6 Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ (գ) Հլգ * 2 22 420
052201.00.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում
Ֆ*
052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում Կ (գ) կամ 20 320
Ք *

 

042101.00.6 Իրավագիտություն

042101.01.6 Իրավագիտություն ՀՊ (գ) Հլգ * Օտլ * 20 520
053101.00.6 Քիմիա
Կ *
053101.02.6 Դեղագործական քիմիա Ք (գ) կամ 2 23 330
Ֆ*
054201.00.6 Աշխարհագրություն
054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ Ա (գ) Մ* 1 24 330
061103.00.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն
061103.01.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն Մ (գ) Ֆ * 5 1 21 410
101801.00.6 Սերվիս
Ա (գ)
101801.01.6 Սերվիս կամ Օտլ * 5 22 330
ՀՊ (գ)