betvole betlike süpertotobet megabahis trbet
betebet giriş bonus veren casino siteleri
lunabit
bedava bahis

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԻՄԵԼ ԲՈՒՀ․ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԵՆՔ  ԳՊՀ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՆ

Սիրելի՛ դիմորդներ,

ընդունելության դիմում-հայտերը ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոն  են ներկայացվում էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով՝    dimord.am կայքի միջոցով, ս․ թ․ մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 15-ը, ժամը 18.00-ն։

Ընդունելությանը վերաբերող ցանկացած հարցով, Էլեկտրոնային հասցեների տրամադրման կամ այլ բնույթի խորհրդատվության համար կարող եք նամակով առցանց դիմել Գավառի պետական համալսարանի էլեկտրոնային փոստի հասցեներին՝ info@gsu.aminfogsu@mail.ru կամ զանգահարել 043-95-95-01 հեռախոսահամարով։

Անհրաժեշտ է ուշադիր լրացնել դիմում-հայտը՝ ընտրելով բուհը․ Գավառի պետական համալսարան /ԳՊՀ/, նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն։  Գավառի պետական համալսարան կարող են դիմել 2019-2020  և նախորդ ուսումնական տարիների շրջանավարտները, նախնական կամ միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող անձինք։ Կարող են դիմել նաև մինչև ս․ թ․ հուլիսի 31-ը զորացրվող զինծառայողները, որոնց կողմից լիազորված անձինք առցանց լրացնում են դիմում հայտը։ Գավառի պետական համալսարանը կատարում է ընդունելություն նաև վերջին երեք տարում զորացրված դիմորդների համար՝ այդ նպատակով հատկացված անվճար տեղերում։

Բոլոր դիմողների համար ընդունելությունը կազմակերպվում է մեկ փուլով։

Դիմորդները կարող են մասնակցել երկու անվճար և մինչև ութ վճարովի մասնագիտությունների մրցույթին, իրենց ընտրած հերթականությամբ լրացնելով հայտերը, եթե տվյալ մասնագիտությունների համար մրցութային է համարվում միևնույն առարկայի քննությունը։

Միասնական քննությունները կանցկացվեն ս․ թ․ հուլիս ամսվա առաջին տասնօրյակում։

 

Ներկայացնում Գավառի պետական համալսարանի 2020-2021 ուսումնական տարվա բակալավրիատի առկա ուսուցման մասնագիտությունների,  ընդունելության քննությունների ցանկը, անվճար, վճարովի և բանակից զորացրվածների համար նախատեսված տեղերը, ուսման վարձավճարների չափերը։

 

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2020-2021 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ, ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԵՐԸ

 

 

Ընդունելության մրցութային Ընդունելության տեղ/այդ թվում
Ուսման
դասիչ Մասնագիտությունը աստղանիշով (*) այդ թվում վճարովի վարձը՝
քննությունները մրցութային անվճար հազար
նպտ ԱՏ դրամ
առարկաները բզ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն
Մ*
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ (գ) կամ 2 23 340
Օտլ*
011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն
Ք*
011401.01.6 Կենսաբանություն Կ (գ) կամ 20 320
Ֆ*
011401.03.6 Աշխարհագրություն Ա (գ) Մ * 20 320
ԸՊ*
011401.18.6 Պատմություն ՀՊ (գ) կամ 2 23 340
Օտլ*
011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ (գ) 2 23 330
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն Ռլ (գ) 20 330
011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն Անգլ (գ) 3 22 410
041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ Հլգ * 2 1 21 420
ոլորտի/ Մ (գ)
041201.00.6 Ֆինանսներ
041201.01.6 Ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ Մ (գ) Հլգ * 2 1 21 420
031101.00.6 Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ (գ) Հլգ * 2 22 420
052201.00.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում
Ֆ*
052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում Կ (գ) կամ 20 320
Ք *

 

042101.00.6 Իրավագիտություն

042101.01.6 Իրավագիտություն ՀՊ (գ) Հլգ * Օտլ * 20 520
053101.00.6 Քիմիա
Կ *
053101.02.6 Դեղագործական քիմիա Ք (գ) կամ 2 23 330
Ֆ*
054201.00.6 Աշխարհագրություն
054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ Ա (գ) Մ* 1 24 330
061103.00.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն
061103.01.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն Մ (գ) Ֆ * 5 1 21 410
101801.00.6 Սերվիս
Ա (գ)
101801.01.6 Սերվիս կամ Օտլ * 5 22 330
ՀՊ (գ)
sanliurfa escort bayan canakkale escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan
astekbet betcobahis betpas egobet
lordspalacebet fenomenbet betvole betebet