Գիտական հոդվածների ժողովածու <12>


Բովանդակություն


Ներածական խոսք


Բերկրանք՝ տառապանքի ճանապարհով

(Նվիրվում է Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի ծննդյան 95-ամյակին)


 

Բնական գիտություններ


ԱՌԱՁԳԱԿԱՆ ՀԻՄՔԻ ՎՐԱ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ՝ ԿՈՂԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐՈՎ ՃԿՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ART ՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԿԻԱՌՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՌԵԼԻԵՖԱՅԻՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄԸ

HDD ԵՎ SSD ՀԻՇՈՂ ՍԱՐՔԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՀՏ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ՖԻԶԻԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ   ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՀՈՂԱԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄԸ

ԴԱՇՏԱՊԱՇՏՊԱՆ ԱՆՏԱՌԱՇԵՐՏԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼԵՌՆԱՏԱՓԱՍՏԱՆԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ԷՐՈԶԱՑՎԱԾ ԱԳՐՈԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐՈՒՄ

ՆՈՐ ԱՄԻՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՄՈՍՏԱԶԻ ՎՐԱ  ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏ ՈՒՆԵՑՈՂ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՄՈՏ

ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՏԱՎՈՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

ՔԻՇՄԻՇԻՑ ՈՒ ԽԱՂՈՂԻ ԿՈՐԻԶՆԵՐԻՑ ԱՆՋԱՏՎԱԾ ՋԵՐՄԱԿԱՅՈՒՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍՆԵՐՈՎ ԳԱԶ ՖԱԶԱՅԻՆ ՍՈՒՊԵՐՕՔՍԻԴ ՌԱԴԻԿԱԼՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՈՒՄԸ

ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՀԵՏԱԳԱ ՄԱՀԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Իրադարձային զբոսաշրջության հնարավորությունները

 ՀՀ-ում 

«ՍԱՐՎՈՐ ՏՈՒՐԻԶ»-Ը ՈՐՊԵՍ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՆՈՐ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԳՐԱՎՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

 

 

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ