ՍԻՐԵԼԻ՛ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ, ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՕԳՏՎԵԼ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Գավառի պետական համալսարանի սիրելի՛ ուսանողներ,

հայտնում ենք ձեզ, որ կարող եք ներկայացնել մեր գործընկեր «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական հիմնադրամի կողմից տրամադրվող կրթաթոշակի հայտ։

Կրթաթոշակը կազմում է 500.000 դրամ և տրամադրվում է թե՛ անվճար, և թե՛ վճարովի համակարգում սովորող ուսանողներին։

Կարող են դիմել, բոլոր նրանք, ովքեր սովորում են բնագիտական, մաթեմատիկական կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների /ՏՏ/ ուղղվածություն ունեցող ֆակուլտետի բակալավրի կամ մագիստրատուրայի ավարտական կուրսում (դիտարկվում են թե՛ առկա, թե՛ հեռակա ուսուցման համակարգում սովորողները),

միջին որակական գնահատականը /ՄՈԳ/ բարձր է 15-ից,

պատրաստակամ են տվյալ կրթական աստիճանը ստանալուց անմիջապես հետո միանալ «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի՝ Ուսուցիչների առաջնորդության երկամյա ծրագրին։

Ծրագրի մասնակիցը դառանալու համար մանկավարժի որակավորումը պարտադիր չէ, հիմնադրամն ապահովում է համապատասխան որակներով։

Ծրագրի մասնակիցներին տրվում է լրացուցիչ ֆինանսական աջակցություն՝ դպրոցի աշխատավարձին զուգահեռ։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։

Դիմելու վերջնաժամկետը նոյեմբերի 20-ն է։ Ավելին իմանալու համար կարող եք լրացնել հայտադիմումը հետևյալ հղումով՝ https://www.tfaforms.com/4927228

Հարցերի համար կարող եք կապ հաստատել «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի համալսարանական հավաքագրման մասնագետ Արևիկ Պռազյանի հետ

( Հեռ։ +374 41 53 01 28 , էլ-հասցե՝ arevik@teachforarmenia.org)

Հրապարակվել է 10.11.2023