ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԼՍԱՐԱՆՆԵՐ` ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ

Հայոց լեզու և գրականություն,Ռուսաց լեզու և գրականություն