ԱՎԱՐՏՎԵՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆԸ ՄԻՏՎԱԾ ԱՌՑԱՆՑ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ

Ս․ թ․ մարտի 25-ին ավարտվեց Գավառի պետական համալսարանի կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացը՝ միտված մասնակիցների համակարգչային հմտությունների բարելավմանը։

Դասընթացը վարեց բուհի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի վարիչ Մարգար Հովհաննիսյանը, մասնակցեցին ԳՊՀ ուսանողներ և դասախոսներ, ասպիրանտներ ու շրջանավարտներ, դպրոցների բարձր դասարանների աշակերտներ և ուսուցիչներ, ինչպես նաև այլ ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցներ։

Մասնակիցները վերապատրաստման դասընթացի արդյունքում տիրապետեցին ամպային տեխնոլոգիաների և էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության գործիքներին, համացանցային անվտանգության ժամանակակից եղանակներին, սովորեցին նաև պատրաստել շնորհանդեսներ ու տեսադասեր, կազմակերպել և անցկացնել վեբինարներ, ուղիղ եթերներ։

Դասընթացն օգտակար էր տեղեկատվական և հաղորդակցական արդի տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորություններին տիրապետելու և կրթական գործընթացում կիրառելու տեսանկյունից:

Հրապարակվել է 27.03.2022