ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻՆ  ՆՎԻՐՎԱԾ  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՆ

Գավառի պետական համալսարանում ընթացքի մեջ են վերապատրաստման դասընթացները։

Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու ուսուցման և դաստիարակության գործընթացի արդյունավետության հոգեբանական հիմքերին նվիրված վերապատրաստմանը։

Դասընթացը կվարի  ԳՊՀ դասախոս, առողջության հոգեբան Արմինե Դավթյանը:

Դասընթացը տեղի կունենա առցանց եղանակով։

Հղումը՝ https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09#success

Մեկնարկը՝ 09.03.2022 թ., ժամը՝ 14:30-ին։

Վերապատրաստման դասընթացի բոլոր դասերին մասնակցած անձինք կստանան հավաստագրեր։

Բոլոր այն անձինք, ովքեր կցանկանան մասնակցել դասընթացին, կարող են գրանցվել կից հղումով։

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWDzSEtVuw8La7J9-V0xP-Bf-uS7TOAsXu_MP46joLbVGfCQ/viewform

Շնորհակալություն։

 

Հ/հ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

 

1.       Թեմա Ժամաքանակը

/20 ակադեմիական ժամ/

Անցկացման օրը, ժամը, վիրտուալ լսարանի  հղումը, մուտքային տվյալները

 

Վերջնարդյունքները
2. Ուսուցում և զարգացում

Անձի զարգացումը՝ որպես մանկավարժական գործընթացի նպատակ։ Ու՞մ ենք սովորեցնում և ինչու՞։ Ո՞ր անձնային բաղադրիչներն ենք նպատակադրում որակապես և քանակապես զարգացնել ուսուցման արդյունքում։

Կրթական վերջնարդյունքի գաղափարի գիտական հիմնավորում և մեկնաբանություն՝  զարգացման տրամաբանության մեջ։

 

2

 

 

09.03.2022թ.

ժամը՝ 14:30-15:40,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

 

Դասընթացների այս շարքը նախատեսել ենք ուսուցիչների և մանկավարժների համար, ովքեր ցանկանում են վարպետանալ հետաքրքիր դասերի կազմակերպման, սովորողների  սովորելու մոտիվացիայի ձևավորման հոգեբանական մեխանիզմների, մեթոդների և հնարների կիրառման մեջ՝ ապահովելով դասերի դաստիարակչական և զարգացնող նշանակությունները։

 

Դասընթացի մասնակիցները կիմանան

ձևավորել և պլանավորել դասի դաստիարակչական և զարգացնող նպատակադրում,

կվերլուծեն մոտիվացիայի կարևորությունը սովորողների դաստիարակության և զարգացման գործընթացում,

վերծանել մանկավարժի ստեղծագործական գործունեության բաղադրիչներն ու հնարները,

տարբերակել մանկավարժի հուզական ինտելեկտի դրսևորումները, մեկնաբանել և վերլուծել մանկավարժական խնդիրներում և իրավիճակներում, մոտիվացնող և հուզական դրսևորումները։

 

Ինքնուրույն կկարողանան իրենց առարկայական դասապլանում ապահովել համապատասխան մոտիվացնող գործիքակազմ և մեթոդներ։

Կտիրապետեն դաստիարակչական և զարգացնող դասերի պլանավորման, կազմակերպման, իրականացման մոտիվացնող, հաղորդակցական և ստեղծագործական գործիքակազմի։

 

2 16.03.2022թ.

ժամը՝ 14:30-15:40,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

3.  

2․ Մոտիվացիա և նպատակ

Ինչու՞ է անձը սովորում։ Անձնական, թե՞ սոցիալական նպատակ։

Անձնային դրդապատճառներ։ Դրդապատճառների առանձնահատկությունների տարիքային փուլերի վերլուծություն։ Դրդապատճառների խթանման մեթոդները տարբեր տարիքային խմբերում։

Ուսուցչի մոտիվացնող «զենքերը»։

 

2

 

23.03.2022թ.,

ժամը՝ 14:30-15:40,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

 

2

 

30.03.2022թ.,

ժամը՝ 14:30-15:40,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

4.  

3․Ստեղծագործական, թե վերարտադրողական գործունեություն։ Մանկավարժի ստեղծագործական գործունեության բաղադրիչները, հոգեբանական գործոնները։ Սովորողների ստեղծագործական գործունեության զարգացման տարիքային փուլերը և դրանց խթանման մանկավարժական «զինանոցը»։

 

2

 

 

06.04.2022թ.,

ժամը՝ 14:30-15:40,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

 

2 13.04.2022թ.,

ժամը՝ 14:30-15:40,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

5.  

4 Մանկավարժի հուզական ինտելեկտ։

Հույզ և ինտելեկտ հոգեբանական գործոնների դերը ուսուցման և զարգացման գործընթացներում։

Ինչպե՞ս կարդալ սեփական հույզերը (պսիխոսոմատիկական և սոցիալ-մշակութային  մոտեցումներ) Արտահայտվե՞լ, թե զսպե՞լ սեփական հույզերը։

Ինչպե՞ս օգնել դիմացինին հասկանալ իր և ուրիշի հույզերը՝ պահանջմունքերի և կարիքների պրիզմայով։

 

2

20.04.2022 թ.,

ժամը՝ 14:30-15:40,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

6. 5 Մասնագիտական կողմնորոշման դասերի պլանավորում (զարգացման համատեքստում)։

Ինչպե՞ս կազմել դասապլան, որը կներառի մասնագիտական իրազեկման և կողմնորոշման նպատակներ։

2 27.04.2022 թ.,

ժամը՝ 14:30-15:40,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

2 04.05.2022 թ.,

ժամը՝ 14:30-15:40,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

7. Դասընթացների արդյունքում հանձնարարված տնային առաջադրանք- դասապլանների ներկայացում, քննարկում և վերլուծություն 2 11.05.2022 թ.,

ժամը՝ 14:30-15:40,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

Հրապարակվել է 05.03.2022