ԱՊՐԵ՛ՆՔ, ԱՇԽԱՏԵ՛ՆՔ ԵՎ ՍՈՎՈՐԵ՛ՆՔ ՄԱՔՈՒՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ

Այսօր Գավառի պետական համալսարանի ուսանողները, պրոֆեսորադասախոսական, վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչներն ակտիվորեն մասնակցեցին համալսարանի բակի, հարակից տարածքների մաքրման աշխատանքներին:

Համալսարանում մաքրության պահպանումը յուրաքանչյուր աշխատակցի և ուսանողի պարտականությունն է:

Հրապարակվել է 30.04.2022