ԳՊՀ   ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ   ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԻՆ  ՎՊՀ  ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ  ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ

Սույն թվականի ապրիլի 8-ին Գավառի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի ուսանողները հեռավար մասնակցեցին Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերության կազմակերպած «Նոր հեռանկարներ ուսանողների գիտահետազոտական ներուժի զարգացման համար» խորագրով 11-րդ հանրապետական ուսանողական գիտաժողովին և հանդես եկան զեկուցումներով՝ հետևյալ թեմաներով.

​​​​​​1․ ԳՊՀ ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ,  տնտեսագիտություն բաժնի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի Արփի Միրիբյան և հաշվապահական հաշվառում /ըստ ճյուղերի/ բաժնի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անահիտ Աբրահամյան՝ ‹‹ «AGILE» մեթոդաբանության կիրառումը բուհերում՝ կրթական գործընթացի բարելավման համատեքստում››,  

2․ ԳՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ բաժնի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի Ալլա Սարգսյան, գիտական ղեկավար՝  ԳՊՀ դասախոս, տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գայանե Խաչատրյան՝ ‹‹Բազմաբնակավայր համայնքների ֆինանսական ապահովվածության և տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում՝ խոշորացման գործընթացիհամատեքստում››,

3․ ԳՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Ռոզա Աբրահամյան, գիտական ղեկավար՝  Գայանե Խաչատրյան՝ ‹‹Բանկային համակարգի վերլուծությունը և զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում››,

4․ ԳՊՀ տնտեսագիտություն բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Լիլիա Բադիկյան, գիտական ղեկավար՝  տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկան, տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Ամիրխանյան՝ ‹‹Զբաղվածության հիմնախնդիրը ու դրա լուծման ուղիները ՀՀ-ում,

5․ ԳՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Արեգա Հովհաննիսյան, գիտական ղեկավար՝  Գայանե Խաչատրյան՝ ‹‹Աշխատաշուկայի վերլուծությունը և զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում››,

ԳՊՀ ուսանողները զեկուցումները ներկայացրեցին հետաքրքիր ու բովանդակալից շնորհանդեսների միջոցով, հանդես եկան ուշագրավ եզրակացություններով և առաջարկություններով։

Զեկուցումների վերաբերյալ առաջացած հարցերին ուսանողները տվեցին հիմնավորված պատասխաններ, ներկայացրին լրացուցիչ փաստարկներ ու պարզաբանումներ։

Գիտաժողովին մասնակցեցին Երևանի պետական համալսարանի, Արցախի պետական համալսարանի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական, Հայաստանի ազգային ագրարային, Գորիսի պետական համալսարանների,  Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացու անվան պետական համալսարանների և Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողները:

Հրապարակվել է 10.04.2022