ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻՆ ԵՎ   ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԵՆՔ ԱՌՑԱՆՑ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

Տեղեկացնում ենք, որ Գավառի պետական համալսարանում իրականացվող  մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի շրջանակում ս․ թ․ մայիսի 2-ին և 3-ին կկայանա  նախագծային աշխատանքի առանձնահատկություններին և Րիվինի  մեթոդիկային  նվիրված առցանց, անվճար դասընթաց։

Հրավիրում ենք դասախոսներին, ուսուցիչներին և թեմայով հետաքրքված այլ անձանց՝ մասնակցելու դասընթացին։

 Դասընթացը կվարեն ԳՊՀ դասախոս, Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնի /ԿԶՆԱԿ/ աշխատակից Սաթենիկ Հայթյանը և ԿԶՆԱԿ գնահատման բաժնի մասնագետ Վարսենիկ Հովսեփյանը։

Կից ներկայացնում ենք դասընթացի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն։

 

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

02․05․2022թ․-03․05․2022թ․

 

Հ/հ

 

 

Թեմա

Անցկացման օրը, ժամը, վիրտուալ լսարանի  հղումը,

 

Կատարողները Վերջնարդյունքները
1 Նախագիծնախագծի իրականացման քայլերը։

Նպատակը՝

Ներկայացնել նախագծային աշխատանքների իրականացման քայլերը, տեսակները,  ներկայացման ձևերն ու գնահատման չափանիշները։

02. 05. 2022թ.

ժամը՝ 16:30-18:00

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

Սաթենիկ Հայթյան Դասընթացը նախատեսված է ուսուցիչների, դասախոսների, ուսանողների համար, ովքեր ցանկանում են ուսումնասիրել նախագծային գործունեության փուլերը, նախագծային աշխատանքների տեսակները, դրանց գնահատման չափանիշները:
2․ Րիվինի մեթոդիկան և Րիվինի հակադարձ մեթոդիկան։ Նպատակը՝

·        մասնակիցներին ծանոթացնել Րիվինի և Րիվինի հակադարձ մեթոդիկաներին

·         ցույց տալ, թե փոփոխական կազմով զույգային աշխատանքների կիրառման շնորհիվ ինչպես կարող են զարգանալ սովորողների հաղորդակցական հմտությունները, տեքստերի ստեղծման, ընկալման, խորքային վերլուծություն կատարելու, թեմաների փոխհաղորդման կարողությունները։

03. 05. 2022թ.

ժամը՝ 16:30-18:00

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

Վարսենիկ Հովսեփյան Դասընթացը նախատեսված է ուսուցիչների և դասախոսների համար, ովքեր ցանկանում են տեղայնացնել և կիրառել մեթոդիկաներն իրենց տեսական և գործնական դասերի ընթացքում։

 

 

 

 

 

 

Հրապարակվել է 28.04.2022