ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ  ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌՑԱՆՑ  ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ  ՄԱՍԻՆ

Գավառի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է ուսանողական հանրապետական առցանց գիտաժողով։

 Գիտաժողովը տեղի կունենա 2022թ. ապրիլի 30-ին, ժամը` 12:00-ին:

 Հրավիրում ենք մասնակցելու ուսանողների, ասպիրանտների և  երիտասարդ գիտնականների  ՀՀ  բուհերից և գիտա­հետազո­տական ինստիտուտներից:

Գիտաժողովն անցկացվելու է՝ ըստ գիտության հետևյալ բնագավառների.

 • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ
 • Քիմիական գիտություններ
 • Կենսաբանական գիտություններ
 • Տեխնիկական գիտություններ
 • Էկոլոգիական գիտություններ
 • Գյուղատնտեսական գիտություններ
 • Պատմական գիտություններ
 • Տնտեսական գիտություններ
 • Փիլիսոփայական գիտություններ
 • Բանասիրական գիտություններ
 • Իրավաբանական գիտություններ
 • Մանկավարժական գիտություններ
 • Հոգեբանական գիտություններ
 • Սոցիոլոգիական և քաղաքական գիտություններ
 • Աշխարհագրություն, երկրաբանություն և երկրաբնապահպանություն։

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև ս թ ապրիլի 20ը  լրացնել մասնակցության հայտը`

https://gsu.am/hy/conference/

Հայտը լրացնելիս պարտադիր է նաև հոդվածի ամփոփագրի կցումը (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն):

Հոդվածի ամբողջական տարբերակը, ինչպես նաև համապատասխան ամբիոնի կամ գիտական ղեկավարի երաշխավորությունն անհրաժեշտ է ուղարկել ԳՊՀ ուսանողական գիտական ընկերության էլեկտրոնային փոստին (հասցեն` sssgsu@mail.ru կամ info@gsu.am)՝ նշելով հեղինակի (համահեղինակների) անուն, ազգանունը, կրթական հաստատության կամ գիտահետազոտական ինստիտուտի ամբողջական անվանումը:

Տպագրության երաշխավորված զեկուցումները տեղ կգտնեն  Գավառի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերւթյան «Գիտական հոդվածների ժողովածու»-ի հերթական համարում:

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

Գիտական հոդվածների տեխնիկական պահանջներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝

 

https://gsu.am/wp-content/uploads/2022/03/conf03.pdf

 

Չափորոշիչներին չհամապատասխանող զեկուցումները չեն ընդունվելու:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Զեկուցումների առավելագույն տևողությունը 10 րոպե է:

 

  ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

 

 ԳՊՀ ՈՒԳԸ նախագահ՝ Արփի Միրիբյան

 Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Հրանտ Հակոբյան 1, ԳՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, Ուսանողական գիտական ընկերություն

 Էլեկտրոնային փոստի հասցեներ՝  sssgsu@mail.ru, info@gsu.am

Հեռախոսներ՝ 099-023-655, 060-46-12-99

 

  Շնորհակալություն համագործակցության համար։

 

 

 

 

 

 

Հրապարակվել է 11.04.2022