ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԵՆՔ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻՆ  ՆՎԻՐՎԱԾ  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ԱՌՑԱՆՑ  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

Գավառի պետական համալսարանում ընթանում է գրականության և բանահյուսության արդի հիմնահարցերին նվիրված վերապատրաստման առցանց դասընթացը։

Դասընթացի ծրագրի համաձայն՝ «Հայ ժողովրդական բանահյուսությունը բանագիտական մտքի գնահատմամբ» թեման ներկայացրեց բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լուսինե Ղռեջյանը: Նա  անդրադարձավ գրականագիտության և բանագիտության ոլորտներում կատարվող ուսումնասիրություններին, դրանց  ուղղվածությանն ու արդյունքներին:

«Ժողովրդական կերպարաստեղծման առանձնահատկությունները «Սասնա ծռեր» էպոսում (ըստ Ծովինարի և Քառսուն Ճուղ Ծամի կերպարների)» թեման ներկայացրեց բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Նաիրա Իսկանդարյանը, ով խոսեց ժողովրդական կերպարաստեղծման առանձնահատ­կությունների մասին՝ մասնավորապես անդրադառնալով Ծովինարի և Քառսուն Ճուղ Ծամի կերպարներին:

Առցանց եղանակով դասընթացին միացել էին Գավառի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, Գեղարքունիքի մարզի դպրոցների ուսուցիչներ, բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողներ։

Ընթացքում հնչեցին հարցեր, ծավալվեց ակտիվ քննարկում։

Բոլոր ցանկացողները կարող են առցանց միանալ հաջորդ դասին, որը կվարի բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վաչագան Գրիգորյանը,  «Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը և իրականության ռացիոնալիստական իմաստավորման ճգնաժամը» թեմայով, 22.04.2022 թ.-ին,  ժամը՝ 16:00-ին, հետևյալ հղումով՝

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

 

 

Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը և իրականության ռացիոնալիստական իմաստավորման Ճգնաժամը:

 

Հր. Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը նվաճում է ոչ միայն հայ, այլև համաշխարհային գրականության համապատկերում: Նրա գրականությունը իրականության գեղարվեստական իմաստավորման նոր ուղիներ է բացում: Դասախոսության ընթացքում կներկայացվի գրողի ստեղծագործության դերը գրականության զարգացման գործընթացում:

2 22.04.2022 թ.,

ժամը՝ 16:00-17:10,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

Վաչագան Գրիգորյան,

բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

5. Գրական ուղղությունները եվրոպական գրականության մեջ:

 

Կներկայացվեն այն գրական ուղղությունները, որոնք ի հայտ են եկել եվրոպական գրականության մեջ և տարածվել այլ երկրների գրականություններում: Ցույց կտրվեն դրանց արտահայտման առանձնահատկությունները և հնարավորությունները, կվերլուծվեն համապատասխան գրական երկեր:

2 29.04.2022 թ.,

ժամը՝ 16:00-17:10,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

Ա․ Առաքելյան,

բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

 

Հրապարակվել է 19.04.2022