ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ԵՎ ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարանի ֆոնդը համալրվեց Գավառի պետական համալսարանի հրատարակած գիտական հոդվածների ժողովածուների՝ Սուրբ Էջմիածնի Մատենադարանում բացակա համարներով:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Մատենադարանի տնօրենությունը շնորհակալությունն է հայտնում ԳՊՀ ռեկտորատին:
Հավատացած ենք, որ սկիզբ առած համագործակցությունը շարունակական բնույթ կունենա:

Հրապարակվել է 14.04.2022