ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«Գավառի պետական համալսարան» հիմնադրամի կառավարիչ-ռեկտորի թափուր պաշտոնի համար համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից                առաջադրվել է իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, Գավառի պետական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ռուզաննա Հակոբյանի թեկնածությունը, ով սահմանված կարգով ԳՊՀ հոգաբարձուների խորհրդին է ներկայացրել բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը։

Հրապարակվել է 28.04.2022