ՕԳՏՎԵ՛Ք ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱՅԻ ԲՐԱԳԱՆՍԱՅԻ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՈՒՍԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Գավառի պետական համալսարանի սիրելի՛ ուսանողներ և հարգելի՛  դասախոսներ, տեղեկացնում ենք, որ Եվրոպական Միության «Էրազմուս +» ծրագրի շրջանակում Գավառի պետական համալսարանի և Պորտուգալիայի Բրագանսայի պոլիտեխնիկական համալսարանի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն՝ ԳՊՀ բնագիտական ֆակուլտետի Ինֆորմատիկայի և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների ամբիոնի դասախոսները, ինչպես նաև բուհի արտաքին կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետները հնարավորություն ունեն դասավանդելու և վերապատրաստվելու, իսկ բնագիտական ֆակուլտետի համակարգչային ճարտարագիտություն բաժնի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողները՝ 2022-2023 ուսումնական տարում ուսանելու Պորտուգալիայի Բրագանսայի պոլիտեխնիկական համալսարանում՝ պաշտպանելով մագիստրոսական թեզ և ստանալով կրկնակի աստիճանաշնորհմամբ դիպլոմ:

Անգլերեն լեզվի B2 մակարդակի իմացությունը պարտադիր է:
Ծրագիրը շահառուներին տրամադրում է անհատական կրթաթոշակ, ինչպես նաև հոգում է ճանապարհածախսը:

Ծրագրի դիմումներն ընդունվում են   մինչև 2022 թ. ապրիլի  13 /ուսանողների համար/ և մինչև 2022թ ապրիլի 10-ը /անձնակազմի համար/։

Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողներից պահանջվող փաստաթղթերն են՝ անձնագրի պատճեն, կենսագրություն, ակադեմիական տեղեկանք, մագիստրատուրայում դասավանդվող առարկայացանկ, անգլերեն լեզվի իմացության մասին տեղեկանք, իսկ դասախոսները պետք է ներկայացնեն անձնագրի պատճեն, կենսագրություն, անգլերեն լեզվի իմացության մասին տեղեկանք։

Բոլոր փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ուղարկել iro@gsu.am  էլեկտրոնային փոստին։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել ԳՊՀ արտաքին կապերի և լրատվության բաժին կամ զանգահարել 060-46-12-99 հեռախոսահամարներով։

Մենք պատրաստ ենք լինել ձեր օգնականը՝  նպատակների իրականացման ճանապարհին։

Հրապարակվել է 07.04.2022