2022/2023 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ, ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԵՐԸ

Հարգելի՛ դիմորդներ, ձեզ ենք ներկայացնում Գավառի պետական համալսարանի 2022-2023 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման ընդունելության բակալավրիատի կրթական ծրագրի մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները և ուսման վարձերը։

 

https://gsu.am/wp-content/uploads/2022/04/22-23-%D5%B8%D6%82%D5%BD-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A1-%D5%A1%D5%BC%D5%AF%D5%A1-%D5%A2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%BE%D6%80%D5%AB-%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A5%D6%80.pdf

Հրապարակվել է 15.04.2022