ԳՊՀ ԴԱՍԱԽՈՍԸ՝ ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ՎԱԼՅԱԴՈԼԻԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Եվրոպական միության «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակում Իսպանիայի Վալյադոլիդի համալսարանում դասախոսական աշխատանք   կատարեց ԳՊՀ օտար լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս Սոնա Սիմոնյանը։  

ԳՊՀ դասախոսը հանդես եկավ դասախոսություններով, որոնք վերաբերում էին ակադեմիական անգլերենում տեքստերի վերաշարադրման  տեխնիկային ու ձևերին։

Ուսանողներն ակտիվորեն մասնակցեցին դասընթացին և ավարտին նշեցին, որ դասընթացը կարևոր ու օգտակար էր իրենց համար։

Համալսարանում ծրագրի պատասխանատու Չանթինգ Յուանը  ԳՊՀ դասախոսին ծանոթացրեց ֆակուլտետի կառուցվածքին ու բաժիններին։ Քննարկվեցին առարկայական ծրագրերի առանձնահատկությունները, դասավանդման և ուսումնառության, սովորողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման մեթոդները։

Սոնա Սիմոնյանը նշեց, որ այցը կարևոր էր իր համար, քանի որ ձեռք բերեց արժեքավոր փորձառություն, ծանոթացավ Վալյադոլիդի համալսարանի անգլերենի կրթական ծրագրին, դասավանդվող նույնանման առարկաների բովանդակությանը և մեթոդիկային, ինչպես նաև հստակեցրեց իսպանացի գործընկերների հետ համագործակցելու  հնարավորությունները։

Հրապարակվել է 16.05.2022