ԳՊՀ-ՈՒՄ ԸՆԹԱՆՈՒՄ Է  2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

Գավառի պետական համալսարանում սահմանված կարգով իրականացվում է առկա և հեռակա ուսուցման ֆակուլտետների բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2021-2022 ուսումնական տարվա շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման գործընթաց։

ԳՊՀ ավարտական կուրսերի ուսանողները նախապաշտպանությունից հետո հաջողությամբ պաշտպանում են ավարտական աշխատանքները և մագիստրոսական թեզերը։

2022 թվականին ԳՊՀ-ն կյանք է ճանապարհում շրջանավարտների 25-րդ սերնդին։  Բուհի ավելի քան ութ հազար շրջանավարտներ աշխատում են հասարակության և պետության կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում։

Շնորհավորում ենք ԳՊՀ շրջանավարտներին և մաղթում հաջողություն։

 

Հրապարակվել է 22.05.2022