ԿԱՅԱՑԱՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ  ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ  (FAST)  «SCINOVA»  ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ

 Գավառի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի կառավարման և ֆինանսների ամբիոնի դասախոս,  տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Գայանե Խաչատրյանը Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում մասնակցեց Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի (FAST) «SciNova» ակադեմիական ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացին։ Դասընթացի նպատակն էր նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական նորարարությունների առևտրայնացման գործընթացին։ Ծրագրի համաձայն՝ ներկայացվեցին գիտական նորարարությունների առևտրայնացման դերն ու նշանակությունը տնտեսության զարգացման  գործում։ Անդրադարձ կատարվեց գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացման միջազգային փորձին։ Քննարկվեցին տեխնոլոգիաների փոխանցման գործընթացը և նորարարական մեկնարկային (startup) գաղափարների հետազոտման փուլերը: Հանգամանորեն ներկայացվեցին մտավոր սեփականության իրավունքի գրանցման և պահպանման կառուցակարգերը Հայաստանի Հանրապետությունում, գիտական նորարարությունների առևտրայնացման համար անհրաժեշտ շուկայի և հնարավոր շահառուների ուսումնասիրության փուլերը, ներդրողների համար ներկայացման (pitching) նախապատրաստման առանձնահատկությունները և այլ հարցեր։

 

 

Հրապարակվել է 12.05.2022