ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ՀԱՅՈՑ  ԼԵԶՎԻՆ  ՆՎԻՐՎԱԾ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ  ՄԱՍԻՆ

Հարգելի՛ համալսարանականներ, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչներ, բարձր դասարանների աշակերտներ, բարբառագիտության և լեզվաբանության տարբեր հարցերով հետաքրքրվող անձինք, հայտնում ենք ձեզ, որ Գավառի պետական համալսարանի և ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի (ԳԱԱ) Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի համագործակցության ծրագրերի շրջանակում կանցկացվի հայոց լեզվի հիմնախնդիրներին նվիրված առցանց, անվճար դասընթաց, որը կվարեն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի (ԳԱԱ) Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, ԳՊՀ պրոֆեսոր Վիկտոր Կատվալյանը և նույն ինստիտուտի գիտաշխատողները: Սիրով սիրով հրավիրում ենք ձեզ՝  մասնակցելու դասընթացին։  Ծրագրի համակարգողներն են բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, ԳՊՀ պրոֆեսոր Վիկտոր Կատվալյանը և բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ԳՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան Թաթուլ Ասոյանը: Կից ներկայացնում ենք դասընթացի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն։

 

 

 

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

 

Հ/հ

 

 

Թեմա

Ժամաքա

նակը

/10 ակադե

Միա

կան ժամ/

Անցկացման օրը, ժամը, վիրտուալ լսարանի  հղումը, մուտքային տվյալները

 

Կատարողները Վերջնարդյունքները
1. Հայ բարբառագիտության արդի խնդիրներ

 

Դասախոսության ընթացքում տեղեկություններ կտրվեն հայ բարբառների մասին, կներկայացվեն  բարբառագիտության ոլորտում կատարվող ուսումնասիրությունները, դրանց բնույթն ու ուղղվածությունը, անդրադարձ կկատարվի այն խնդիրներին, որոնք առկա են արդի հայ բարբառագիտության մեջ:

 

 

2

 

 

11.05.2022թ.

ժամը՝ 18:00-19:10,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

Վիկտոր Կատվալյան

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, ԳՊՀ պրոֆեսոր

 

 

Դասընթացը   նախատեսված է դասախոսական  կազմի, ուսուցիչների, ուսանողների, բարձր դասարանների աշակերտների և ընդհանրապես հայոց լեզվի հարցերով հետաքրքրվողների համար, ովքեր ցանկանում են տեղեկություններ ստանալ  ինչպես հայոց լեզվի պատմական  զարգացման, այնպես էլ արդի իրողությունների մասին:

 

Դասընթացի ավարտին մասնակիցները

 կիմանան հայոց լեզվի պատմության, արևելահայերենի և արևմտահայերենի արդի հիմնախնդիրների մասին:

 

 Կկարողանան ներկայացնել և գնահատել հայոց լեզվի պատմական  զարգացման, արևելահայերենի և արևմտահայերենի արդի հիմնախնդիրների յուրահատկությունները:

Կտիրապետեն դասընթացի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների:

 

2. Հայոց  լեզվի պատմության ուսումնասիրության  արդի  խնդիրներ

 

Կներկայացվեն հայերենի պատմական զարգացման առանձնահատկությունները, կրած փոփոխությունները, արդի վիճակը:

 

2

15.05.2022թ.,

ժամը՝ 18:00-19:10,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

Գայանե Մխիթարյան

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող,  բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

3. Շարահյուսագիտության արդի խնդիրներ

 

Կներկայացվեն հայերենի շարահյուսական համակարգի խնդրահարույց իրողությունները, շարահյուսագիտության արդի հիմնախնդիրները:

 

2

 

 

18.05.2022թ.,

ժամը՝ 18:00-19:10,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

 

Լեոնիդ  Թելյան

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

4.  Արևմտահայերենի ուսումնասիրության և ուսուցման արդի խնդիրներ

 

Այսօր շատ են կարևորվում արևմտահայերենի պահպանման, ուսումնասիրության, ուսուցման հարցերը, որոնց ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ են տարվում: Բանախոսության  ընթացքում կներկայացվեն արևմտահայերենի հիմնախնդիրները՝ կապված նշված իրողությունների հետ:

 

2

22.05.2022 թ.,

ժամը՝ 18:00-19:10,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

Անի Ֆիշենկջյան

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, պատմական գիտությունների թեկնածու

5.  Մասնագիտական լեզվի ուսուցման խնդիրները բուհական համակարգում

Կներկայացվեն մասնագիտական լեզվի ուսուցման խնդիրները ոչ մասնագիտական բուհերում ու ֆակուլտետներում, ցույց կտրվեն դրա արտահայտման առանձնահատկությունները և հնարավորությունները, կքննվեն  մասնագիտական տերմինաբանության հարցեր:

2 25.05.2022 թ.,

ժամը՝ 18:00-19:10,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

Հենրիետա Սուքիասյան

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, ԵՊԲՀ ամբիոնի վարիչ,

բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

                                    

 

                                                                      ԳՊՀ ռեկտորատ

 

 

Հրապարակվել է 07.05.2022