ԳՊՀ  ԴԱՍԱԽՈՍԸ՝  ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱՅԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՎՈՐԱՅԻ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Եվրոպական միության «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակում Գավառի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի հաշվապահական հաշվառման ամբիոնի դասախոս Հասմիկ Մարգարյանը մեկշաբաթյա վերապատրաստման դասընթաց անցավ Պորտուգալիայի Հանրապետության Էվորայի համալսարանում:

ԳՊՀ դասախոսը տեղեկատվական հանդիպում ունեցավ բուհի Տեխնիկական և վարչական աջակցության բաժնի ղեկավար Քրիստինա Սիմոյինսի հետ, ապա ճանաչողական այց կատարեց համալսարանում, ծանոթացավ բուհի ենթակառուցվածքներին, գրադարանում առկա մասնագիտական գրականությանը:

ԳՊՀ դասախոսը փորձի փոխանակման նպատակով անհատական հանդիպում-քննարկումներ ունեցավ Էվորայի համալսարանի տնտեսագիտության, կառավարման, արդյունաբերական ճարտարագիտության և զբոսաշրջության ֆակուլտետներում դասավանոդող մասնագետների հետ: Ծանոթացավ Մուդլ (Moodle) էլեկտրոնային հարթակին, որը կիրառվում էր դասախոսների և ուսանողների կողմից՝ առցանց դասընթացների նյութերը հասանելի դարձնելու, տնային առաջադրանքները, թեստերը հանձնելու և ստուգելու նպատակով:

Հասմիկ Մարգարյանը նշեց, որ Գավառի պետական համալսարանի իրականացրած ծրագրերը հնարավորություն են եվրոպական բուհերի կրթական գործընթացն ուսումնասիրելու և նրանց լավագույն փորձը Գավառի պետական համալսարանում կիրառելու համար։

Հրապարակվել է 03.06.2022