ԳՊՀ-Ն  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ  Է  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Գավառի պետական համալսարանը հայտարարում է 2022-2023 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն։ Ընդունելության առաջին փուլը կմեկնարկի ս. թ. հունիսի 5-ին։ Երկրորդ փուլը կմեկնարկի ս․թ․ հունիսի 22-ին և կավարտվի  ս. թ. սեպտեմբերի 1-ին։ Ընդունելությունն անցկացվում է անվճար և վճարովի համակարգերում։ Մագիստրատուրայի մասնագիտությունների, անվճար ու վճարովի  տեղերի և ուսման վարձերի մասին կարող եք տեղեկանալ՝ ներքոհիշյալ հղմամբ. mag.pdf (gsu.am)

Դիմորդները ներկայացնում են.

  • անձը հաստատող փաստաթուղթը և պատճեն,
  • բակալավրի, դիպլոմավորված   մասնագետի,   մագիստրոսի   դիպլոմի    և    դրա հավելվածի (միջուկի) պատճենները  (օտարերկրյա      պետություններում բարձրագույն  կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության   համարժեքության մասին),
  • դիմում-հայտը,
  • ինքնակենսագրություն, 3 լուսանկար (3 x 4 չափի),
  • հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում),
  • զինծառայության առնչության վերաբերյալ փաստաթուղթը և  պատճեն (արական    սեռի դիմորդների դեպքում),
  • երաշխավորագիր ֆակուլտետի          խորհրդից          (նախորդ         տարիների    շրջանավարտները երաշխավորագիր չեն ներկայացնում),
  • ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված  հատուկ  արտոնություններից  օգտվելու մասին    փաստաթուղթը և պատճեն (դրանց առկայության դեպքում),
  • ընդունելության ծառայությունների  համար   սահմանված 3000 ՀՀ դրամի վճարի անդորրագիր:

Տեղեկացնում ենք, որ դիմումները կարող են ընդունվել նաև առցանց տարբերակով՝ անցնելով ներքոհիշյալ հղմամբ․

https://dimord.gsu.am/?page_id=59

ԳՊՀ հասցեն՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Հրանտ Հակոբյան 1, Գավառի պետական համալսարան, կենտրոնական մասնաշենք, երկրորդ հարկ, 218 սենյակ։

Հեռախոսներ՝    060-46-02-01, 060-46-04-03, 060-46-12-43։

ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողով

Հրապարակվել է 04.06.2022