ԳՊՀ  ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ  ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԻՆ  ՀԱԱՀ  ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ  ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի /ՀԱԱՀ/ ուսանողական գիտական շաբաթն ամփոփվեց միջբուհական գիտաժողովով, որը կայացավ ս․ թ․ մայիսի 27-28-ին ՀԱԱՀ Աղավնաձորում գտնվող «Զարթոնք» ագրոճամբարում։

Գիտաժողովին մասնակցում էին ՀԱԱՀ-ի, ԵՊՀ-ի, ԳՊՀ-ի ավելի քան 30 ուսանողներ։

Գավառի պետական համալսարանից ՀԱԱՀ գիտաժողովին մասնակցեցին 6 ուսանողներ` ներկայացնելով հետաքրքիր զեկուցումներ հետևյալ թեմաներով.

  1. Ալլա Սարգսյան՝ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ բաժնի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Գյուղատնտեսության ոլորտի առկա մարտահրավերները և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում», գիտական ղեկավար՝ տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Գայանե Խաչատրյան,
  2. Արեգա Հովհաննիսյան՝ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Հիփոթեքային շուկայի զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում», գիտական ղեկավար՝ Գայանե Խաչատրյան,
  3. Սոնյա Սահակյան՝ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Կրիպտոարժույթի զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում», գիտական ղեկավար` տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Արմեն Ղազարյան,
  4. Ռոզա Աբրահամյան՝ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Սպառողական զամբյուղի կառուցվածքի առանձնահատկությունները բնակչության եկամուտների բաշխման համատեքստում», գիտական ղեկավար՝ Գայանե Խաչատրյան,
  5. Մերի Կարապետյան՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի իրավագիտության բաժնի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Մարդու իրավունքների խախտումները Արցախի Հանրապետությունում», գիտական ղեկավար` իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Հայկ Խաչատրյան,
  6. Գոհար Պետրոսյան՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի իրավագիտության բաժնի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «ՀՀ Ազգային ժողովի մարմինները՝ ըստ 1995-2015 թվականների սահմանադրական կարգավորումների», գիտական ղեկավար` իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Ռուզաննա Հակոբյան

Գիտաժողովի ավարտին ՀԱԱՀ-ի ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ Զարուհի Հովեյանը հավաստագրեր հանձնեց գիտաժողովի բոլոր մասնակիցներին` մաղթելով հետագա հաջողություններ և ձեռքբերումներ։

 

Հրապարակվել է 05.06.2022