ՄԵԿՆԱՐԿԵՑԻՆ  ՀԵՌԱԿԱ  ՈւՍՈւՑՄԱՆ   ՖԱԿՈւԼՏԵՏԻ ԴԱՍԵՐԸ  

Այսօր Գավառի պետական համալսարանում մեկնարկեցին հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի 2022 թվականի ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի դասերը։

ՀՈւՖ դասերն ընթանում են 12 մասնագիտությունների գծով՝

Հայոց լեզու և գրականություն,

Ռուսաց լեզու և գրականություն,

Իրավագիտություն,

Պատմություն,

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/,

Համակարգչային ճարտարագիտություն,

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ,

Սերվիս,

Դեղագործական քիմիա,

Կենսաբանություն,

Բնապահպանություն,

Մանկավարժություն և մեթոդիկա /տարրական կրթության/:

Դասերն ընթանում են Գավառի պետական համալսարանում՝ առկա ձևաչափով։ Բոլոր ուսանողների համար բաց են բուհի գրադարանները, ընթերցասրահները և համակարգչային լսարանները։

ԳՊՀ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի ուսանողներին մաղթում ենք արդյունավետ ուսումնառություն։

 

 

Հրապարակվել է 08.06.2022