ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵՑ «ԴԱՍԱՎԱՆԴԻ՛Ր, ՀԱՅԱՍՏԱՆ»-Ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ

Գավառի պետական համալսարանը հյուրընկալեց «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» հիմնադրամի համալսարանական հավաքագրման աշխատակիցներին։

Նրանք հանդիպեցին ուսանողներին, քննարկեցին կրթական հիմնախնդիրները և ոլորտի զարգացման ուղիները։  Ուսանողները բաժանվեցին թիմերի և առանձնացրին երեք խումբ խնդիրներ․ մեթոդաբանական խնդիրները կրթական համակարգում, ուսուցչի աշխատանքի հանդեպ հետաքրքրության անկումը երիտասարդների շրջանում և կրթության շարունակականությունը չապահովելը։ Ուսանողները ներկայացրին սկզբունքային հարցադրումներ և բովանդակային առաջարկություններ, հանդես եկան նոր գաղափարներով, ինչպես նաև տեղեկացան, որ «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ը ծրագրին միացող ուսանողներին տալիս է հնարավորություն անվճար սովորելու մագիստրատուրայում, ստանալու ֆինանասական աջակցություն՝ ի հավելումն դպրոցի աշխատավարձի, անդամակցելու ‹‹Teach for All›› գլոբալ կրթական ցանցին, ծրագրի ավարտից հետո որպես շրջանավարտ աշխատելու «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի՝ Երևանի, Վանաձորի կամ Արցախի գրասենյակում, ինչպես նաև մասնակցելու ‹‹Ամառային ակադեմիա››-յին։

Ծրագրին կարելի է մանրամասն ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝  https://www.teachforarmenia.org/application

Հրապարակվել է 04.11.2022