ԳՊՀ  ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԸ  ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՄԲ  ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ ԵՆ  ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ  ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ

Գավառի պետական համալսարանի ուսանողներն ու դասախոսները Եվրոպական միության միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրերի շրջանակում սովորում, դասավանդում և վերապատրաստման դասընթացների են մասնակցում գործընկեր եվրոպական բուհերում: Ս. թ. նոյեմբերի 11-ին ԳՊՀ դասախոսները հաշվետվություններ ներկայացրին արտերկրում իրենց դասախոսական աշխատանքի և վերապատարստման դասընթացի վերաբերյալ:

ԳՊՀ օտար լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գայանե Միրիբյանը ներկայացրեց Պորտուգալիայի Հանրապետության Մինհոյի համալսարանում իր կատարած դասախոսական աշխատանքի արդյունքները։

ԳՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի «Կառավարման և ֆինանսներ» ամբիոնի դասախոս,  տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ԳՊՀ գերազանց առաջադիմությամբ շրջանավարտ Գայանե Խաչատրյանը հաշվետվություն ներկայացրեց Պորտուգալիայի Հանրապետության Ավեյրոյի համալսարանում դասախոսական աշխատանքի մասին:

Իսպանիայի Թագավորության Վալլիադոլիդի համալսարանում իր դասախոսական փորձառությունը ներկայացրեց բանասիրական ֆակուլտետի օտար լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս, ԳՊՀ գերազանց առաջադիմությամբ շրջանավարտ Սոնա Սիմոնյանը:

ԳՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի հաշվապահական հաշվառման ամբիոնի դասախոս, ԳՊՀ գերազանցիկ շրջանավարտ Հասմիկ Մարգարյանը ներկայացրեց Պորտուգալիայի Հանրապետության Էվորայի համալսարանում մեկշաբաթյա վերապատրաստման դասընթացի արդյունքները: Հաշվետու դասախոսները պատասխանեցին  ԳՊՀ ռեկտորատի անդամների հարցերին։

Հրապարակվել է 16.11.2022