ԳՊՀ  ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԻՆ  ՇՊՀ  ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ  ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ

Սույն թվականի նոյեմբերի 11-ին Գավառի պետական համալսարանի տասնվեց ուսանողներ մասնակցեցին Շիրակի պետական համալսարանի կազմակերպած ուսանողական հանրապետական գիտաժողովին:

Գիտաժողովը մեկնարկեց ՇՊՀ ռեկտոր Երվանդ Սերոբյանի ողջույնի խոսքով:

Գիտաժողովի 11 բաժանմունքներում զեկուցումներ ներկայացրին 103 ուսանողներ՝  առկա և հեռավար ձևաչափերով։

Գավառի պետական համալսարանի ուսանողները հանդես եկան զեկուցումներով՝ հետևյալ թեմաներով.

 1. Գևորգյան Թեհմինա՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Թվաբանական խնդիրների լուծման դերն ու նշանակությունը հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարաններում», գիտական ղեկավար՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Նելլի Կուտուզյան,
 2. Հակոբյան Աննա՝ Բնագիտական ֆակուլետի «Սերվիս» բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Ագրոտուրիզմի զարգացման հեռանկարը Գեղարքունիքի մարզում», գիտական ղեկավար՝ աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արամայիս Ավագյան,
 3. Օհանյան Ռուզաննա՝ Բնագիտական ֆակուլտետի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 100-ամյակում տեղի ունեցած երկրաշարժերը», գիտական ղեկավար՝ ԳՊՀ դասախոս Լալա Մկրտչյան,
 4. Պետրոսյան Մելանյա՝ Բնագիտական ֆակուլետի «Սերվիս» բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Էկոլոգիական զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները Գեղարքունիքի մարզում», գիտական ղեկավար՝ Արամայիս Ավագյան,
 5. Ավետիսյան Արամայիս՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի «Իրավագիտություն» բաժնի 4 -րդ կուրսի ուսանող, թեմա՝ «Ազատության սահմանադրական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում», գիտական ղեկավար՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Ռուզաննա Հակոբյան,
 6. Սանասարյան Լիլիթ՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի «Իրավագիտություն» բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Ինքնասպանություն։ Ինքնասպանության սոցիալ-իրավական բնութագիրը։ Ինքնասպանությունը դեռահասների շրջանում», գիտական ղեկավար՝ մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լուսիկ Քուրքչյան,
 7. Բադալյան Լարիսա՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի «Իրավագիտություն» բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Մարդու իրավունքների պաշտպանի սահմանադրական կարգավիճակը ՀՀ-ում», գիտական ղեկավար՝ Ռուզաննա Հակոբյան,
 8. Գասպարյան Գալուստ՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի «Իրավագիտություն» բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանող, թեմա՝ «Երդվյալ ատենակալների ինստիտուտը», գիտական ղեկավար՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Մնացական Հարությունյան,
 9. Պետրոսյան Գոհար՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի «Իրավագիտություն» բաժնի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը որպես օրենսդիր իշխանության մարմին», գիտական ղեկավար՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հրանուշ Հակոբյան,
 10. Կարապետյան Մերի՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի «Իրավագիտություն» բաժնի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնության ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում», գիտական ղեկավար՝ Ռուզաննա Հակոբյան,
 11. Մկրտչյան Թագուհի՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի «Տարրական մանակավարժություն և մեթոդիկա» բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Խաղի դերը կրտսեր դպրոցում՝ մայրենիի դասերին», գիտական ղեկավար՝ ԳՊՀ դասախոս Օլգա Ղազարյան,
 12. Ավետիսյան Անիկ՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի «Տարրական մանակավարժություն և մեթոդիկա» բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Կապակցված խոսքի զարգացումը տարրական դպրոցում՝ մայրենիի դասերին», գիտական ղեկավար՝ Օլգա Ղազարյան,
 13. Ավագյան Սոնա,  Հակոբյան Գայանե՝ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի «Ֆինանսներ» բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհիներ, թեմա՝ «ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերի բնույթը և արտաքին առևտրի զարգացման առանձնահատկությունները», գիտական ղեկավար՝ տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գայանե Խաչատրյան,
 14. Հովհաննիսյան Արեգա՝ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի «Ֆինանսներ» բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Ներդրումային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը ՀՀ-ում», գիտական ղեկավար՝ Գայանե Խաչատրյան,
 15. Սարգսյան Ալլա՝ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» բաժնի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Համայնքային բյուջեների ծախսային ուղղությունների արդյունավետության հիմնահարցերը և բարելավման ուղիները ՀՀ-ում՝ խոշորացման համատեքստում» գիտական ղեկավար՝ Գայանե Խաչատրյան,
 16. Աբրահամյան Ռոզա՝ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի «Ֆինանսներ» բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Էլեկտրոնային առևտրի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում» գիտական ղեկավար՝ Գայանե Խաչատրյան:

Զեկուցումներն ուղեկցվեցին ակտիվ հարցուպատասխանով, քննարկումներով։ Ներկայացված զեկուցումները գրախոսման ենթարկվելուց հետո կտպագրվեն ուսանողական հանրապետական  գիտաժողովի առանձին նյութերի ժողովածուում։

Հրապարակվել է 13.11.2022