ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ ԵՆ ԳՊՀ 2023-2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐԸ

Հարգելի՛ դիմորդներ, հայտնում ենք ձեզ, որ հաստատվել են 2023-2024 ուսումնական տարվա՝ մագիստրոսի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ ընդունելության անվճար և վճարովի տեղերը:

Ստորև ներկայացնում ենք ԳՊՀ մագիստրատուրայի ընդունելության անվճար տեղերը․

«ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՆՎՃԱՐ ՏԵՂԵՐ

011301.00.7 Ընդհանուր մանկավարժություն 2
  011301.01.7 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 2
011401.00.7 Մասնագիտական մանկավարժություն 5
  011401.18.7 Պատմություն 1
  011401.19.7 Հայոց լեզու և գրականություն 2
  011401.21.7 Անգլերեն և գրականություն 2
041101.00.7 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 2
  041101.01.7 Հաշվապահական հաշվառում /ըստ ճյուղերի/ 2
041201.00.7 Ֆինանսներ 2
  041201.01.7 Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ 2
031101.00.7 Տնտեսագիտություն 1
  031101.01.7 Տնտեսագիտություն 1
061103.00.7 Համակարգչային ճարտարագիտություն 1
  061103.01.7 Համակարգչային ճարտարագիտություն 1

 

Ստորև ներկայացնում ենք ԳՊՀ մագիստրատուրայի ընդունելության վճարովի տեղերը․

«ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐ

 
011301.00.7 Ընդհանուր մանկավարժություն 13
  011301.01.7 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 13
011401.00.7 Մասնագիտական մանկավարժություն 59
  011401.01.7 Կենսաբանություն 10
  011401.03.7 Աշխարհագրություն 5
  011401.18.7 Պատմություն 11
  011401.19.7 Հայոց լեզու և գրականություն 10
  011401.20.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն 10
  011401.21.7 Անգլերեն և գրականություն 13
041101.00.7 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 10
  041101.01.7 Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) 10
041201.00.7 Ֆինանսներ 13
  041201.01.7 Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ 13
031101.00.7 Տնտեսագիտություն 11
  031101.01.7 Տնտեսագիտություն 11
042101.00.7 Իրավագիտություն 20
  042101.01.7 Իրավագիտություն 20
061103.00.7 Համակարգչային ճարտարագիտություն 11
  061103.01.7 Համակարգչային ճարտարագիտություն 11
052201.00.7 Բնապահպանություն և բնօգտագործում 10
  052201.01.7 Բնապահպանություն և բնօգտագործում 10

 

Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել համալսարան, զանգահարել 0374-60-46-03-02, 060-46-04-03, 060-46-12-43 հեռախոսահամարներին կամ նամակ ուղարկել ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստի հասցեով /info@gsu.am, infogsu@mail.ru/։

 

 

Հրապարակվել է 30.03.2023