ԳՊՀ-ՈՒՄ ԸՆԹԱՆՈՒՄ Է  2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

Գավառի պետական համալսարանում սահմանված կարգով իրականացվում է առկա և հեռակա ուսուցման ֆակուլտետների բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2021-2022 ուսումնական տարվա շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման գործընթաց։

ԳՊՀ ավարտական կուրսերի ուսանողները նախապաշտպանությունից հետո հաջողությամբ պաշտպանում են ավարտական աշխատանքները և մագիստրոսական թեզերը։

2022 թվականին ԳՊՀ-ն կյանք է ճանապարհում շրջանավարտների 25-րդ սերնդին։  Բուհի ավելի քան ութ հազար շրջանավարտներ աշխատում են հասարակության և պետության կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում։

Շնորհավորում ենք ԳՊՀ շրջանավարտներին և մաղթում հաջողություն։

 

ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատվել են Գավառի պետական համալսարանում ուսուցանվող  մասնագիտությունները և տեղերը, որոնցով թույլատրվել է 2022-2023 ուսումնական տարում միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների /ՄՄՈՒՀ/ բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտների կրթության շարունակումը։

ՄՄՈՒՀ  շրջանավարտները համալսարան են ներկայացնում՝

 • անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձնագիր կամ նույնականացման քարտ կամ ծննդյան վկայական մինչև 16 տարեկան հավակնորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական),
 • դիմում` ուղղված ԳՊՀ ռեկտորին,
 • ավարտական փաստաթղթի` դիպլոմի և դրա ներդիրի պատճենը,
 • ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը,
 • 3 լուսանկար (3×4 չափսի),
 • զինվորական գրքույկ կամ կցագրման վկայականի պատճենը (արական սեռի դիմորդների դեպքում),
 • Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված արտոնությունից օգտվելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերը (դրանց առկայության դեպքում):

Ըստ մասնագիտությունների տեղերին կարող եք ծանոթանալ՝ ներքոհիշյալ հղմամբ.

Ց Ա Ն Կ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ   ՈՒՍՈՒՑԱՆՎՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ  ՏԵՂԵՐԻ,  ՈՐՈՆՑ  ԳԾՈՎ  ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ Է 2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒՄ ՄԻՋԻՆ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԲԱՐՁՐ   ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՄԲ  ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄԸ

Դասիչը Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը առկա հեռակա
1 2 3 4
22. Գավառի պետական համալսարան 44 28
011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 5 5
011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն 5
011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն 5
041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) 5 9
041201.00.6 Ֆինանսներ
041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) 5
031101.00.6 Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն 5
042101.00.6 Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն 4 7
053101.00.6 Քիմիա
053101.02.6 Դեղագործական քիմիա 5 3
061103.00.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն
  061103.01.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն 5 4

ԳՊՀ հասցեն՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Հրանտ Հակոբյան 1, Գավառի պետական համալսարան, կենտրոնական մասնաշենք, երկրորդ հարկ, 218 սենյակ

Հեռախոսներ՝    060-46-02-01, 060-46-04-03, 060-46-12-43։

ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողով

ԳՊՀ-Ն  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ  Է  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Գավառի պետական համալսարանը հայտարարում է 2022-2023 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն։ Ընդունելության առաջին փուլը կմեկնարկի ս. թ. հունիսի 5-ին։ Երկրորդ փուլը կմեկնարկի ս․թ․ հունիսի 22-ին և կավարտվի  ս. թ. սեպտեմբերի 1-ին։ Ընդունելությունն անցկացվում է անվճար և վճարովի համակարգերում։ Մագիստրատուրայի մասնագիտությունների, անվճար ու վճարովի  տեղերի և ուսման վարձերի մասին կարող եք տեղեկանալ՝ ներքոհիշյալ հղմամբ. mag.pdf (gsu.am)

Դիմորդները ներկայացնում են.

 • անձը հաստատող փաստաթուղթը և պատճեն,
 • բակալավրի, դիպլոմավորված   մասնագետի,   մագիստրոսի   դիպլոմի    և    դրա հավելվածի (միջուկի) պատճենները  (օտարերկրյա      պետություններում բարձրագույն  կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության   համարժեքության մասին),
 • դիմում-հայտը,
 • ինքնակենսագրություն, 3 լուսանկար (3 x 4 չափի),
 • հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում),
 • զինծառայության առնչության վերաբերյալ փաստաթուղթը և  պատճեն (արական    սեռի դիմորդների դեպքում),
 • երաշխավորագիր ֆակուլտետի          խորհրդից          (նախորդ         տարիների    շրջանավարտները երաշխավորագիր չեն ներկայացնում),
 • ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված  հատուկ  արտոնություններից  օգտվելու մասին    փաստաթուղթը և պատճեն (դրանց առկայության դեպքում),
 • ընդունելության ծառայությունների  համար   սահմանված 3000 ՀՀ դրամի վճարի անդորրագիր:

ԳՊՀ հասցեն՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Հրանտ Հակոբյան 1, Գավառի պետական համալսարան, կենտրոնական մասնաշենք, երկրորդ հարկ, 218 սենյակ։

Հեռախոսներ՝    060-46-02-01, 060-46-04-03, 060-46-12-43։

ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողով

ԳՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ

Արցախի պետական համալսարանում կայացավ 44-օրյա պատերազմում նահատակված ուսանող-ազատամարտիկների հիշատակին նվիրված ուսանողական գիտաժողով, որին մասնակցում են 125-ից ավելի պատվիրակներ Արցախի և ՀՀ առաջատար բուհերից։

Գիտաժողովի լիագումար նիստին ներկա էին ԱՀ պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը, ԱՀ ԿԳՄՍ նախարար Անահիտ Հակոբյանը, պաշտոնատար անձինք, ներկայացուցիչներ ՀՀ բուհերի ղեկավար կազմերից, դասախոսներ, ուսանողներ։

Գիտաժողովը մեկնարկեց լռության րոպեով՝ ի հիշատակ 44-օրյա պատերազմի զոհերի։

Լիագումար նիստին մասնակիցներին ողջունեց և գիտաժողովի աշխատանքները կարևորեց ԱրՊՀ ռեկտոր Արմեն Սարգսյանը՝ ընդգծելով գիտաժողովի նշանակությունը բուհի կրթագիտական կյանքի զարգացմանն ուղղված աշխատանքների և միջբուհական համագործակցության ամրապնդման տեսանկյունից։

Լիագումար նիստից հետո գիտաժողովի աշխատանքները շարունակվեցին մասնագիտական բաժանմունքներում։

Գավառի պետական համալսարանից ԱրՊՀ գիտաժողովին մասնակցեցին տարբեր ֆակուլտետների 13 ուսանողներ՝ ներկայացնելով հետաքրքիր զեկուցումներ՝ հետևյալ թեմաներով․

1․ Արմինե Սեյրանյան՝ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի տնտեսագիտություն բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Ապրանքանիշերի զարգացման գործընթացները Հայաստանում», գիտական ղեկավար՝ ԳՊՀ դասախոս Աստղիկ Հովեյան,

2․ Նարինե Բավեյան՝ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի պատմության բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Երանոս համայնքի՝ ամուսնության և հարսանեկան սովորույթները 20-րդ դարում», գիտական ղեկավար՝ ԳՊՀ դասախոս, պատմական գիտությունների թեկնածու Աշխունջ Պողոսյան,

3․ Ջուլիետա Մարգարյան՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի պատմության բաժնի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Ապրիլյան պատերազմ», գիտական ղեկավար՝ ԳՊՀ դասախոս,  պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վալերի Թունյան,

4․ Գոհար Պետրոսյան՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի իրավագիտության բաժնի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Կանանց մասնակցությունը պառլամենտիզմի զարգացման գործընթացին», գիտական ղեկավար՝  իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Ռուզաննա Հակոբյան,

5․ Ռոզա Աբրահամյան՝ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «ՓՄՁ զարգացման հիմնահարցեը ՀՀ-ում», գիտական ղեկավար՝ ԳՊՀ դասախոս, տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գայանե Խաչատրյան,

6․ Արծրուն Նաջարյան, Հայկ Մարգարյան՝ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի տնտեսագիտություն բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողներ, թեմա՝ «Արևային էներգիայի օգտագործման արդյունավետությունը և կիրառման հնարավորությունները բիզնեսում», գիտական ղեկավար՝ տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սամվել Ամիրխանյան,

7․Ալլա Սարգսյան՝ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ բաժնի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Գնաճի կարգավորմանն ուղղված քաղաքականության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում», գիտական ղեկավար՝ Գայանե Խաչատրյան,

8․ Արեգա Հովհաննիսյան՝ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Արտահանումը խթանող քաղաքականությունը ՀՀ-ում եվ նոր ուղիների բացահայտումը», գիտական ղեկավար՝ Գայանե Խաչատրյան,

9․ Մերի Կարապետյան՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի իրավագիտության բաժնի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Վարկավորման կարգավորման իրավական համակարգը ՀՀ-ում», գիտական ղեկավար՝ Գայանե Խաչատրյան,

10․ Լիլիա Բադիկյան՝ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի տնտեսագիտություն բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Հանքարդյունաբերության ոլորտի հիմնախնդիրները եվ զարգացման միտումները ՀՀ-ում», գիտական ղեկավար՝ Սամվել Ամիրխանյան,

11․ Սոնյա Սահակյան՝ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Գործարար միջավայրի գնահատումը և կարգավորման բարելավումները ըստ «դուինգ բիզնես» զեկույցի»,  գիտական ղեկավար՝ Գայանե Խաչատրյան,

12․ Ստելլա Շահինյան՝ Բանասիրական ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի և գրականության բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Կերպարանափոխության ֆենոմենը գրականության մեջ Օվիդիուսից մինչև Կաֆկա», գիտական ղեկավար՝ ԳՊՀ դասախոս, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արա Առաքելյան,

13․Անիկ Ավետիսյան՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկայի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի, թեմա՝ «Երկարության և նրա չափման միավորների ուսուցումը հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարաններում», գիտական ղեկավար՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Նելլի Կուտուզյան։

Ամփոփելով գիտաժողովի արդյունքները՝ ԱրՊՀ ռեկտոր Արմեն Սարգսյանը նշեց, որ զեկուցումները տպագրվելու են։

Գիտաժողովի մասնակիցներին Արցախի պետական համալսարանի կողմից շնորհվեցին հավաստագրեր և գրքեր:

 

ԳԱՎԱՌԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ՝  ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԳԱՎԱԹԱԿԻՐ

Երևանում գիտության և մշակույթի ռուսական կենտրոնը և Հայաստանում ԽՍՀՄ բուհերի շրջանավարտների ասոցիացիան սույն թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին համատեղ կազմակերպեցին ռուսաց լեզվի հանրապետական ուսանողական 6-րդ օլիմպիադան։ Մրցույթին մասնակցության հայտեր էին ներկայացրել հանրապետության 13 բուհերից։ Գավառի պետական համալսարանից օլիմպիադային մասնակցեցին բանասիրական ֆակուլտետի ռուսաց լեզու և գրականություն բաժնի մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Սաթենիկ Մելքոնյան, անգլերեն լեզու և գրականություն բաժնի երրորդ կուրսի ուսանողուհի Ստելլա Շահինյանը և տնտեսագիտություն բաժնի առաջին կուրսի ուսանողուհի Անահիտ Պարոնիկյանը։

Բոլոր մասնակիցներին շնորհավորեցին և հանրապետական ուսանողական նմանատիպ մրցույթների կարևորությունը շեշտեցին ՃՇՀԱՀ պրոռեկտոր Մանուկ Բարսեղյանը, ՃՇՀԱՀ լեզուների ամբիոնի վարիչ, Հայաստանում ԽՍՀՄ բուհերի շրջանավարտների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Վաղարշակ Մադոյանը, օլիմպիադայի կազմկոմիտեի անդամ Սոնա Սառաջյանը։

Կազմկոմիտեի աշխատանքային խմբի անդամ, Երևանում ռուսական տան գիտական և կրթական բաժնի գիտամեթոդական ծրագրերի համակարգող Սվետլանա Սամուելյանը ողջունեց բոլոր մասնակիցներին և ներկայացրեց մրցույթի արդյունքները։

Կազմկոմիտեին ներկայացված 96 աշխատանքներից հաղթող ճանաչվեցին 12-ը, մրցանակակիրները 7-ն էին։ Բոլոր մասնակիցներին շնորհվեցին մասնակցության դիպլոմներ։

Թիմային հաշվարկով հաղթող երեք բուհերն են Գավառի պետական համալսարանը, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը և Տուրիզմի հայկական ինստիտուտը, որոնց շնորհվեցին գավաթներ։

ԳՊՀ  ՍԵՐՎԻՍ  ԲԱԺՆԻ  ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ  ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ՝   ԸՆԹԱՑՔԻ  ՄԵՋ

Գավառի պետական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետի սերվիս բաժնի սովորողների ուսումնական  պրակտիկան ընթացքի մեջ է։

Այս անգամ ուղղությունը դեպի Վայոց Ձորի մարզ էր՝ Օրբելյանների քարավանատուն – Նորավանք – Արենիի քարանձավ երթուղով։ Պրակտիկայի ղեկավարը՝ ԳՊՀ դասախոս, աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արամայիս Ավագյանը և բնագիտական ֆակուլտետի դեկան, գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր Մարտին Ավագյանը ուսանողներին ներկայացրին մարզի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները, բնակլիմայական պայմանները, պատմությունը, տնտեսական պայմանները, զբոսաշրջային հնարավորությունները։

Ուսումնասիրելով մարզի բնական պայմանները, ենթակառուցվածքներն ու ռեսուրսները՝ ուսանողներին առաջադրվեց համակողմանիորեն ներկայացնել մարզի ներուժը և մշակել տուրիզմի զարգացման հնարավոր ուղիներ։

Պրակտիկայի ընթացքը հետաքրքիր էր և ուսանելի։

 

ԿԱՅԱՑԱՎ  ՀԱՅՈՑ  ԼԵԶՎԻ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ  ՆՎԻՐՎԱԾ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի և Գավառի պետական համալսարանի նախաձեռնությամբ կայացավ հայոց լեզվի հիմնախնդիրներին նվիրված հերթական առցանց վերապատրաստման դասընթացը՝ նախատեսված դասախոսական կազմի, ուսուցիչների, ուսանողների, բարձր դասարանների աշակերտների և ընդհանրապես հայոց լեզվի հարցերով հետաքրքրվող անձանց համար։

«Հայ բարբառագիտության արդի խնդիրները» թեման ներկայացրեց ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, ԳՊՀ պրոֆեսոր Վիկտոր Կատվալյանը: Նա դասախոսության ընթացքում տեղեկություններ հաղորդեց հայ բարբառների մասին, ներկայացրեց բարբառագիտության ոլորտում կատարված և կատարվող ուսումնասիրությունները, դրանց բնույթն ու ուղղվածությունը, անդրադարձ կատարեց արդի հայ բարբառագիտության  խնդիրներին:

«Հայոց լեզվի պատմության ուսումնասիրության արդի խնդիրները» թեման ներկայացրեց ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գայանե Մխիթարյանը: Նա խոսեց հայերենի պատմական զարգացման առանձնահատկությունների, կրած փոփոխությունների և արդի վիճակի մասին:

Վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցները հնչեցրին իրենց հետաքրքրող հարցերը, ստացան բովանդակալից պատասխաններ, ծավալվեց ակտիվ քննարկում։

 

 

ԳՊՀ  ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ`  ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՐԱԳԱՆՍԱՅԻ  ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ  

Եվրոպական միության «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակներում Գավառի պետական համալսարանի արտաքին կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետներ Նունե Միրիբյանն ու Սիրանույշ Մկրտչյանը Պորտուգալիայի Հանրապետության Բրագանսայի պոլիտեխնիկական համալսարանում մասնակցեցին  վերապատրաստման դասընթացի և  աշխատաժողովի։

Վերապատրաստման դասընթացին և փորձի փոխանակման աշխատաժողովին մասնակցում էին Մոլդովայի, Տաջիկստանի, Ուկրաինայի, Մոնտենեգրոյի, Մարոկկոյի,  Թունիսի համալսարանների ներկայացուցիչներ։

Մասնակիցները շնորհանդեսի ձևով ներկայացրին համապատասխան բուհերի միջազգային ծրագրերը և ծավալած գործունեությունը՝ կարևորելով միջազգային կրեդիտային շարժունության և կրկնակի աստիճանաշնորհման ծրագրերը։

Աշխատաժողովին քննարկվեցին նաև Եվրոպական միության «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակներում ուսանողների փոխանակման հետ կապված ծրագրային և կազմակերպչական մի շարք հարցեր։

Վերապատրաստման դասընթացի ավարտին բոլոր մասնակիցներին շնորհվեցին հավաստագրեր։

 

 

 

 

ԳՊՀ ԴԱՍԱԽՈՍԸ՝ ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ՎԱԼՅԱԴՈԼԻԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Եվրոպական միության «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակում Իսպանիայի Վալյադոլիդի համալսարանում դասախոսական աշխատանք   կատարեց ԳՊՀ օտար լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս Սոնա Սիմոնյանը։  

ԳՊՀ դասախոսը հանդես եկավ դասախոսություններով, որոնք վերաբերում էին ակադեմիական անգլերենում տեքստերի վերաշարադրման  տեխնիկային ու ձևերին։

Ուսանողներն ակտիվորեն մասնակցեցին դասընթացին և ավարտին նշեցին, որ դասընթացը կարևոր ու օգտակար էր իրենց համար։

Համալսարանում ծրագրի պատասխանատու Չանթինգ Յուանը  ԳՊՀ դասախոսին ծանոթացրեց ֆակուլտետի կառուցվածքին ու բաժիններին։ Քննարկվեցին առարկայական ծրագրերի առանձնահատկությունները, դասավանդման և ուսումնառության, սովորողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման մեթոդները։

Սոնա Սիմոնյանը նշեց, որ այցը կարևոր էր իր համար, քանի որ ձեռք բերեց արժեքավոր փորձառություն, ծանոթացավ Վալյադոլիդի համալսարանի անգլերենի կրթական ծրագրին, դասավանդվող նույնանման առարկաների բովանդակությանը և մեթոդիկային, ինչպես նաև հստակեցրեց իսպանացի գործընկերների հետ համագործակցելու  հնարավորությունները։

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԵՎ ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱՅԻ ՄԻՆՀՈՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է

Գավառի պետական համալսարանը տարիներ շարունակ հաջողությամբ համագործակցում է Պորտուգալիայի Հանրապետության Մինհոյի համալսարանի հետ։ Մինհոյի համալսարանում դասախոսական աշխատանք կատարեց ԳՊՀ օտար լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գայանե Միրիբյանը։  

Բանասիրական ֆակուլտետի սլավիստիկայի  բաժնի ուսանողների համար տիկին Միրիբյանը հանդես եկավ հետաքրքիր դասախոսություններով, ներկայացրեց հայկական ժողովրդական ավանդույթները, մասնավորապես Զատկի տոնակատարությունը և հարսանյաց արարողությունները՝ համեմատություն անցկացնելով պորտուգալական համանման ավանդույթների հետ։

Մինհոյի համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի դասապրոցեսի առանձնահատկություններին, դասավանդման մեթոդներին ծանոթանալու նպատակով ԳՊՀ օտար լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչը ներկա գտնվեց սլավիստիկայի  բաժնի դասախոսների անցկացրած դասերին, կայացած աշխատաժողովին։

Գայանե Միրիբյանը նշեց, որ  արտասահմանում դասախոսական աշխատանքը հնարավորություն է ընձեռում ծանոթանալու համագործակից եվրոպական բուհերի կրթական գործընթացին, ուսումնասիրելու նրանց լավագույն փորձը և կիրառելու Գավառի պետական համալսարանում։