ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ

Գավառի պետական համալսարանի սիրելի՛ ուսանողներ,  հարգելի՛ դասախոսներ, հրավիրում ենք ձեզ՝ մասնակցելու ԳՊՀ-ի, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի, Գրոզնիի պետական նավթային տեխնիկական համալսարանի համատեղ նախաձեռնած միջազգային գիտաժողովին, որը կանցկացվի առցանց ձևաչափով։

Հայտնում ենք, որ անհրաժեշտ է մինչև ս. թ. հոկտեմբերի 20-ը ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստի հասցեով  /infogsu@mail.ru/ ուղարկել զեկուցումների թեմաները։

Կից ներկայացնում ենք գիտաժողովի խորագիրը և անհրաժեշտ տեղեկատվական թերթիկը։

«Актуальные проблемы жизнедеятельности региональных сообществ: экономика, управление, культура»

Информационное письмо

 Уважаемые коллеги и студенты!

Приглашаем вас принять участие в Международной научной конференции по теме «Актуальные проблемы жизнедеятельности региональных сообществ: экономика, управление, культура», которая состоится 26-27 октября 2022 г. в очном/ заочном /on-line/ режиме․

В конференции могут принять участие преподаватели и студенты.

Планируется обсуждение широкого круга вопросов, связанных с  жизнедеятельностью региональных сообществ:

Секция 1. Экономика региональных сообществ.

  1. Региональные аспекты экономических преобразований.
  2. Менеджмент и маркетинг: новые подходы и решения.
  3. Информационные технологии в экономике предприятий, регионов.
  4. Перспективные направления экономического развития региональных сообществ.

Секция 2. Управление.

1.Новые аспекты социологии управления региональных общин.

2.Роль экономической социологии в развитии региона․

3.Новые методы управления социальными институтами в контексте процессов развития регионов․

Секция 3. Историко-культурное наследие регионов

  1. Страны Европы и Азии в историко-культурных процессах.
  2. Материальная и духовная культура регионов.
  3. Этнокультурные коды регионов.

Секция 4. Студенческая наука.

1.Психолого-педагогические, культурологические и социальные аспекты образования студенчества.

2.Формы коммуникации в учебной аудитории: трансформация коммуникативного поведения преподавателя и студентов.

3.Проблемы студенческой молодежи; формирование профессиональных компетенции будущих специалистов, соответствующих требованиям рынка труда.

Заявки на участие в конференции и аннотацию доклада просим высылать на адрес оргкомитета до 20 октября 2022 г. В заявке просьба указать фамилию и имя, ученую степень, должность и место работы, университет, факультет, курс, а также тему доклада, аннотацию и секцию (из перечисленных выше), в работе которой Вы хотите участвовать.

Планируется издание сборника материалов конференции. Текст доклада в печатном варианте и на электронном носителе (шрифт Times New Roman 14, интервал – одинарный, поля: верхнее – 3,1 см, нижнее 3,9 см, левое и правое – 3 см) объемом до 5 страниц (включая список литературы в конце текста) сдается в оргкомитет при регистрации.

Предусмотрено очное /заочное /on-line/ участие в конференции.

Адрес для корреспонденции: E-mail: Армен Саакян <sahakian2004@mail.ru>

Дополнительную информацию о конференции Вы можете получить по телефону + 374 98 336303 Viber, Whatsapp

 Заявка на участие

в международной научной конференции
«Актуальные проблемы жизнедеятельности региональных сообществ: экономика, управление, культура»

 

Фамилия
Имя, отчество
Ученая степень
Должность
Ученое звание
Страна
Место работы
Е-mail
Телефон домашний/служебный
Почтовый домашний адрес
Название доклада
Секция

 

 

 

 

ԳՊՀ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍԱՆՈՂԸ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ Է ՍՏԱՆՈՒՄ ՇՎԵԴԻԱՅՈՒՄ

Գավառի պետական համալսարանը համագործակցում է եվրոպական մի շարք բուհերի հետ` ուսանողներին ընձեռելով արտասահմանյան գործընկեր համալսարաններում մասնագիտական գիտելիքներ ձեռք բերելու, լեզվական-հաղորդակցական հմտությունները զարգացնելու, ճամփորդելու և աշխարհայացքն ընդլայնելու հնարավորություններ:

Գավառի պետական համալսարանի և Շվեդիայի Կառլ Ֆոն Լիննեյի անվան համալսարանի համատեղ իրականացրած «Linnaeus-Palme» ծրագրի շրջանակում ԳՊՀ ուսանողները սովորում են Շվեդիայում։

Գավառի պետական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետի «Համակարգչային ճարտարագիտություն» բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանող Մարատ Սարգսյանը այժմ կրթություն է ստանում Շվեդիայի Թագավորության Լիննեյի համալսարանի նույն բաժնում։

2015 թվականին Մարատը ավարտել է Գավառի Սամվել Քոչարյանցի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոցը և ընդունվել Գավառի ակադեմիկոս Ա. Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի «Ֆինանսներ» բաժինը։

2018 թվականին ավարտել է քոլեջը և ընդունվել Գավառի պետական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետի «Համակարգչային ճարտարագիտություն» բաժինը։

Մարատը դպրոցին զուգահեռ հաճախել է Գավառի Հայրապետ Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոցի պարարվեստի և շվիի բաժինները, Գեղարվեստի դպրոցի գեղանկարչության բաժինը, Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի ռադիոտեխնիկայի և Սպորտ դպրոցի ըմբշամարտի խմբակները։

ԳՊՀ-ում մեկ կիսամյակ ուսանելուց հետո շնորհալի երիտասարդը զորակոչվեց Հայոց բանակ և իրեն դրսևորեց որպես կարգապահ ու բանիմաց զինվոր։ Օրինակելի ծառայության համար պարգևատրվել է պատվոգրերով։ Ծառայության ավարտին հաշված ամիսներ էին մնացել, երբ հայտնվեց պատերազմի բոցերի մեջ։

Մարատը պատերազմին մասնակցած այն քաջարի ուսանողներից է, ով հայրենիքին նվիրումով ծառայելուց հետո շարունակում է ուսումը՝ որակյալ մասնագետ դառնալու և իր անմահացած հերոս ընկերների կիսատ թողած գործը շարունակելու երազանքով։

Համալսարանում ուսմանը զուգահեռ Մարատը մասնակցել է «Picsart» ընկերության կողմից կազմակերպված «Progress» ծրագրի «Cyber Security / QA Engineering» դասընթացներին, ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կազմակերպած «Cyber security» ծրագրին, «Global IT» ընկերության անցկացրած «Cyber Security» դասընթացին, ինչպես նաև «Quick Start» կազմակերպության կողմից իրականացված «IT Project management» նախագծին։

Գավառի պետական համալսարանի ուսանողն այժմ հաջողությամբ սովորում է Շվեդիայում՝ մրցունակ մասնագետ դառնալու և իր հայրենիքին ծառայելու հստակ նպատակադրումով։

ԳՊՀ-Ն ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ‹‹ՋԻՆԻՇՅԱՆ›› ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ

Գավառի պետական համալսարանը գրեթե երկու տասնամյակ հաջողությամբ համագործակցում է ‹‹Ջինիշյան›› հիշատակի հիմնադրամի հետ։ ԳՊՀ ուսանողները հանդես են գալիս որպես հիմնադրամի ակտիվ կամավորներ և ուսանողական ծրագրերի համակարգողներ՝ նախաձեռնելով ու կյանքի կոչելով բազմաթիվ հանրօգուտ ձեռնարկներ։ Այսօր համալսարանը հյուրընկալեց հիմնադրամի ներկայացուցիչներին և  բարեկամներին, ովքեր կարևորեցին և բարձր գնահատեցին բուհի հետ շարունակական գործընկերությունը։

ԳՊՀ ռեկտոր Ռուզաննա Հակոբյանը շնորհակալություն հայտնեց ‹‹Ջինիշյան›› հիշատակի հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Էլիզա Մինասյանին, հիմնադրամի ծրագրերի համակարգողներ Ռուբեն Կրիկյանին և Զարուհի Ջանիբեկյանին արդյունավետ համագործակցության համար, ինչպես նաև  ողջունեց հիմնադրամի բարեկամների՝  ԱՄՆ-ի Իլլինոյս նահանգի Չիկագոյի Հյուսիս-արևմտյան համալսարանի տնօրեն Լուիս Քալյանի,  ամերիկահայ և օտարերկրացի մյուս հյուրերի, տարբեր տարիների ԳՊՀ ուսանող-Ջինիշյանականների այցը համալսարան։

Տիկին Լուիս Քալյանի հետ քննարկվեցին Գավառի պետական համալսարանի և ԱՄՆ-ի Հյուսիս-արևմտյան համալսարանի միջև համագործակցության հնարավոր ուղղությունները։ Հյուրերը եղան ԳՊՀ թանգարանում։

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՑԻՆ ԳՊՀ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Գավառի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի նիստերի օրակարգում առկա ուսուցման բանասիրական, բնագիտական, տնտեսագիտական և հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետների 2021-2022 ուսումնական տարվա հաշվետվության և 2022-2023 ուստարվա զարգացման հայեցակարգային ուղղությունների մասին հարցերի քննարկումն էր։ Զեկուցեցին դեկաններ Թաթուլ Ասոյանը, Մարտին Ավագյանը, Սամվել Ամիրխանյանը և Համլետ  Ղաջոյանը, ովքեր ներկայացրին  համապատասխան ֆակուլտետների տարեկան գործունեության արդյունքները, անդրադարձան բարելավման ծրագրերին, ուսանողների հետ տարվող աշխատանքներին, արտաքին համագործակցության և այլ հարցերի։

ԳՊՀ գիտական խորհրդին հաջորդաբար հաշվետվություններ կներկայացնեն նաև բուհի մյուս կառուցվածքային ստորաբաժանումները՝ հաստատված ժամանակացույցին համապատասխան։

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ԴԱՍԱԽՈՍԸ՝  ՄԻՆՍԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Գավառի պետական համալսարանի և Բելառուսի Հանրապետության Մինսկի պետական լեզվաբանական համալսարանի միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակում ԳՊՀ  դասախոս, սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Սահակյանը մասնակցել է Մինսկի համալսարանում կազմակերպված միջազգային գիտաժողովին և ներկայացրել հետաքրքիր զեկուցում։ Պարոն Սահակյանը հանդիպել է համալսարանի ռեկտոր Նատալյա Լապտևայի հետ և փոխանցել Գավառի պետական համալսարանի ռեկտոր Ռուզաննա Հակոբյանի ողջույնները և հետագա համագործակցության պատրաստակամությունը։

Ողջունելի է, որ միջբուհական գործընկերային ծրագրի հիման վրա  ԳՊՀ ուսանողներ Արմինե Սեյրանյանը և Զառա Պետրոսյանը առցանց մասնակցեցին Բելառուսի լեզվաբանական համալսարանի կազմակերպած ուսանողական միջազգային գիտաժողովին և հանդես եկան զեկուցումներով։

ԳՊՀ  ԴԱՍԱԽՈՍԸ՝  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՄՐՑՈՒՅԹԻ  ԴԻՊԼՈՄԱԿԻՐ

Գավառի պետական համալսարանի հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի հասարակական գիտությունների ամբիոնի դասախոս, համալսարանի մանկավարժա-հոգեբանական կենտրոնի համակարգող Արմինե Դավթյանը մասնակցել է   Գիտահետազոտական մշակումների համառուսական ընկերության կազմակերպած միջազգային մրցույթին և ներկայացրել գիտական հոդված՝ «Компетентностный подход в процессе подготовки кадров для преподавания предметов религиоведения в средней и высшей школе» թեմայով։  Գիտահետազոտական աշխատանքների XVII միջազգային մրցույթի արդյունքում տիկին Դավթյանը եղել է հաղթողների շարքում՝ արժանանալով երկրորդ կարգի դիպլոմի։

Մրցույթին ներկայացվել են վերջին հինգ տարիներին ամենամեծ քանակով ընթերցումներ և ներբեռնումներ ունեցող հոդվածները։

Ջերմորեն շնորհավորում ենք ԳՊՀ  դասախոսին՝ մաղթելով նորանոր ձեռքբերումներ։

ԳՊՀ  ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐՆ  ՈՒՆԵՆ  ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ  ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՐՍԻԱՅԻ   ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ  ԴԱՍԱՎԱՆԴԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գավառի պետական համալսարանի սիրելի՛ դասախոսներ,

հայտնում ենք, որ Եվրոպական Միության «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակում Գավառի պետական համալսարանի և  Իսպանիայի Մուրսիայի կաթոլիկ համալսարանի միջև կնքված  պայմանագրի համաձայն՝ ԳՊՀ բանասիրական, բնագիտական և տնտեսագիտական ֆակուլտետների դասախոսները հնարավորություն ունեն 2022-2023 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում դասավանդելու Մուրսիայի կաթոլիկ համալսարանում:

Անգլերեն լեզվի B2 մակարդակի իմացությունը պարտադիր է:

Փաստաթղթերը՝ անձնագրի պատճեն, կենսագրությունը, անգլերեն լեզվի իմացության մասին տեղեկանքը, անհրաժեշտ է ուղարկել ԳՊՀ արտաքին կապերի և լրատվության  բաժնի  էլեկտրոնային փոստին՝ iro@gsu.am հասցեով։

Ուշադրություն՝ դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը սթ. հոկտեմբերի 13-ն է։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել ԳՊՀ արտաքին կապերի և լրատվության բաժին կամ զանգահարել 060-46-12-99 հեռախոսահամարով։

Մաղթում ենք հաջողություն։

 

 

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ՍՈՎՈՐՈՒՄ ԵՆ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ

Գավառի պետական համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի բազմաթիվ ուսանողներ հնարավորություն են ստանում ուսանելու գործընկեր եվրոպական բուհերում։

ԳՊՀ հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի համակարգչային ճարտարագիտության բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Մանե Մանուկյանը համալսարանի իրականացրած «Linnaeus Palme» ծրագրի շրջանակում այժմ կրթություն է ստանում Շվեդիայի Թագավորության Կառլ  Լիննեյի անվան համալսարանի համակարգչային ճարտարագիտության բաժնում։

2017 թվականին Մանեն ավարտել է Սևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոցը և ընդունվել  Սևանի բազմագործառութային պետական քոլեջի հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովման բաժին։

2011-2018 թվականներին հաճախել է ազգային պարի դասերի, մասնակցել բազմաթիվ մրցույթների՝ արժանանալով մրցանակների և պատվոգրերի։

2021 թվականին բարձր առաջադիմությամբ ավարտել է քոլեջը և շարունակական կրթության կարգով ընդունվել Գավառի պետական համալսարան։

2021 թվականի հունիսից սեպտեմբեր Մանեն մասնակցել է «Ինստիգեյթ Ռոբոտիքս» ընկերության կողմից կազմակերպված առցանց դասընթացին՝ ուսումնասիրել «Embedded Programming»։

Մանեն սիրով կերտում է հաջողության պատմություն Գավառի պետական համալսարանում և մեկն է  այն բազմաթիվ ուսանողներից, ովքեր իրենց լավագույնս են դրսևորում եվրոպական համալսարաններում։

Հաջողություն ենք մաղթում ԳՊՀ բոլոր ուսանողներին։

ԿԱՅԱՑԱՎ ԳՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Այսօր Գավառի պետական համալսարանում կայացավ ԳՊՀ ուսանողական խորհրդի նախագահի ընտրություն։

ԳՊՀ ուսանողական խորհրդի նախագահի հավակնորդներն էին բանասիրական ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Անահիտ Պողոսյանը և հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Անահիտ Խաչատրյանը։

Թեկնածուները հանգամանալից կերպով ներկայացրին իրենց նախընտրական ծրագրերը, որոնց քննարկումից հետո ձևավորվեց հաշվիչ հանձնաժողով, և կազմակերպվեց փակ, գաղտնի քվեարկություն։

Ընտրության արդյունքում ԳՊՀ ուսանողական խորհրդի նախագահ ընտրվեց Անահիտ Պողոսյանը, փոխնախագահ՝  Անահիտ Խաչատրյանը, իսկ քարտուղար ընտրվեց բնագիտական ֆակուլտետի «Սերվիս» բաժնի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Նելլի Գրիգորյանը։

Շնորհավորում ենք ուսանողական խորհրդի նորընտիր ղեկավար կազմին՝ մաղթելով արդյունավետ աշխատանք։

ԳՊՀ  ՊԱՏՎԻՐԱԿԸ՝  ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱՅԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՎՈՐԱՅԻ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Եվրոպական միության «Էրազմուս+» միջազգային շարժունության ծրագրի շրջանակում Գավառի պետական համալսարանի հասարակական գիտությունների ամբիոնի դասախոս, որակի ապահովման բաժնի վարիչի պաշտոնակատար Քանաքարա Հայրապետյանը մեկշաբաթյա վերապատրաստման դասընթաց անցավ Պորտուգալիայի Հանրապետության   հնագույն բուհում՝ 1559 թվականին հիմնադրված Էվորայի համալսարանում։

ԳՊՀ դասախոսը հանդիպում ունեցավ բուհի «Էրազմուս+» միջազգային ակադեմիական շարժունության ծրագրի համակարգող Մարինա Կորդեիրոյի և հումանիտար գիտությունների՝ պատմության և հնագիտության, մանկավարժության, սոցիոլոգիայի, փիլիսոփայության ֆակուլտետների ղեկավար կազմերի, վարչարարության և ֆինանսական աջակցության բաժնի համակարգող Քրիստինա Սիմոեսի հետ, ծանոթացավ բուհի ենթակառուցվածքներին, ուսումնական ռեսուրսներին, դեռևս միջնադարյան ավանդույթները պահպանող գրադարաններին:

ԳՊՀ դասախոսը փորձի փոխանակման նպատակով լսեց դասախոսություններ պատմության և հնագիտության, մանկավարժության ֆակուլտետներում, ծանոթացավ համալսարանի առցանց ուսուցման  էլեկտրոնային հարթակին, բուհի որակի ապահովման կառւցակարգերին, կրթության որակի ինստիտուցիոնալ խթանման ծրագրին, ուսանողների կարիքների հետազոտման գործիքակազմին։

ԳՊՀ ներկայացուցիչը փաստեց, որ վերապատրաստման դասընթացն արդյունավետ էր և ծառայեց իր նպատակին։