Գավառի պետական համալսարանի 2022-2023 ուսումնական տարվա բակալավրիատի ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության անցկացման ժամանակացույց

Հրապարակվել է 17.05.2023