Ի գիտություն ԳՊՀ մագիստրատուրայի  դիմորդների

Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 7-ի որոշմամբ հաստատվել են Գավառի պետական համալսարանի  2022/2023 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ,  

մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը։ 

Հրապարակվել է 13.04.2022