2023 թ. ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ստուգարքների, քննությունների ժամանակացույց 

Հրապարակվել է 03.09.2023