ՀՈՒՖ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ /1-4-ՐԴ ԿՈՒՐՍԵՐ/

Հրապարակվել է 05.03.2023