Հարցումներ՝ Բնագիտական ֆակուլտետ

Դեղագործական քիմիա 1-ին կուրս

Դեղագործական քիմիա 2-րդ կուրս

Դեղագործական քիմիա 3-րդ կուրս

Կենսաբանություն 1-ին կուրս

Կենսաբանություն 1-ին կուրս մագիստրատուրա

Համակարգչային ճարտարագիտություն 1-ին կուրս

Համակարգչային ճարտարագիտություն 2-րդ կուրս

Համակարգչային ճարտարագիտություն 3-րդ կուրս

Համակարգչային ճարտարագիտություն 4-րդ կուրս

Համակարգչային ճարտարագիտություն 1-ին կուրս մագիստրատուրա

Համակարգչային ճարտարագիտություն 2-րդ կուրս մագիստրատուրա

Սերվիս 1-ին կուրս

Սերվիս 2-րդ կուրս

Սերվիս 3-րդ կուրս

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ 1-ին կուրս