Հարցումներ՝ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ

 

1.Բնապահպանություն և բնօգտագործում 2-րդ կուրս
2.Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ  1-ին կուրս
3.Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ  2-րդ կուրս 

 

4.Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ  3-րդ կուրս 

 

5.Դեղագործական քիմիա 1-ին կուրս 

 

6.Դեղագործական քիմիա 5-րդ կուրս
7.Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա  1-ին  կուրս
8.Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա  2-րդ  կուրս
9.Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա  3-րդ  կուրս
10.Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա  4-րդ  կուրս
11.Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա  5-րդ  կուրս
12.Հայոց լեզու և գրականություն   2-րդ  կուրս
13.Ռուսաց լեզու և գրականություն   1-ին  կուրս
14.Կենսաբանություն 3 

 

15.Սերվիս 1-ին
16.Սերվիս 3-րդ 

 

17.Սերվիս 4 

 

18.Համակարգչային ճարտարագիտություն 1-ին
19.Համակարգչային ճարտարագիտություն 2-րդ
20.Համակարգչային ճարտարագիտություն 3-րդ
21.Համակարգչային ճարտարագիտություն 4-րդ
22.Համակարգչային ճարտարագիտություն 5-րդ
23.Իրավագիտություն 1-ին
24.Իրավագիտություն 2-րդ
25.Իրավագիտություն 3-րդ
26.Իրավագիտություն 4-րդ
27.Իրավագիտություն 5-րդ
28.Պատմություն 1-ին կուրս
29.Պատմություն 2-րդ
30.Պատմություն 3-րդ
31.Պատմություն 4-րդ
32.Պատմություն 5-րդ
33.Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/  1-ին  կուրս
34.Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ 2
35.Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ 3
36.Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ 4
37.Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ 5