Հարցումներ՝ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ

 

1. Բնապահպանություն և բնօգտագործում 2-րդ կուրս
2. Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ  1-ին կուրս
3. Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ  2-րդ կուրս  

 

4. Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ  3-րդ կուրս  

 

5. Դեղագործական քիմիա 1-ին կուրս  

 

6. Դեղագործական քիմիա 5-րդ կուրս
7. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա  1-ին  կուրս
8. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա  2-րդ  կուրս
9. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա  3-րդ  կուրս
10. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա  4-րդ  կուրս
11. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա  5-րդ  կուրս
12. Հայոց լեզու և գրականություն   2-րդ  կուրս
13. Ռուսաց լեզու և գրականություն   1-ին  կուրս
14. Կենսաբանություն 3  

 

15. Սերվիս 1-ին
16. Սերվիս 3-րդ  

 

17. Սերվիս 4  

 

18. Համակարգչային ճարտարագիտություն 1-ին
19. Համակարգչային ճարտարագիտություն 2-րդ
20. Համակարգչային ճարտարագիտություն 3-րդ
21. Համակարգչային ճարտարագիտություն 4-րդ
22. Համակարգչային ճարտարագիտություն 5-րդ
23. Իրավագիտություն 1-ին
24. Իրավագիտություն 2-րդ
25. Իրավագիտություն 3-րդ
26. Իրավագիտություն 4-րդ
27. Իրավագիտություն 5-րդ
28. Պատմություն 1-ին կուրս
29. Պատմություն 2-րդ
30. Պատմություն 3-րդ
31. Պատմություն 4-րդ
32. Պատմություն 5-րդ
33. Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/  1-ին  կուրս
34. Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ 2
35. Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ 3
36. Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ 4
37. Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/ 5