Հարցումներ՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ

Իրավագիտություն 1-ին մագիստրատուրա

Իրավագիտություն 2-րդ մագիստրատուրա

Իրավագիտություն 1-ին բակալավրիատ

Իրավագիտություն 2-րդ բակալավրիատ

Իրավագիտություն 3-րդ բակալավրիատ

Իրավագիտություն 4-րդ բակալավրիատ

Պատմություն 1-ին մագիստրատուրա

Պատմություն 2-րդ մագիստրատուրա

Պատմություն 1-ին բակալավրիատ

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 1-ին մագիստրատուրա

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 2-րդ մագիստրատուրա

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 1-ին բակալավրիատ

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 2-րդ բակալավրիատ

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 3-րդ բակալավրիատ