Հարցումներ՝ Տնտեսագիտական ֆակուլտետ

Տնտեսագիտություն 1-ին մագիստրատուրա

Տնտեսագիտություն 2-րդ մագիստրատուրա

Տնտեսագիտություն 1-ին բակալավրիատ

Տնտեսագիտություն 2-րդ բակալավրիատ

Տնտեսագիտություն 3-րդ բակալավրիատ

Տնտեսագիտություն 4-րդ բակալավրիատ

Ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ 1-ին մագիստրատուրա

Ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ 2-րդ մագիստրատուրա

Ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ 1-ին բակալավրիատ

Ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ 2-րդ բակալավրիատ

Ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ 3-րդ բակալավրիատ

Ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/ 4-րդ բակալավրիատ

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ
ոլորտի/ 1-ին մագիստրատուրա

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ
ոլորտի/ 2-րդ մագիստրատուրա

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ
ոլորտի/ 1-ին բակալավրիատ

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ
ոլորտի/ 2-րդ բակալավրիատ

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ
ոլորտի/3-րդ բակալավրիատ

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ
ոլորտի/4-րդ բակալավրիատ