Դասընթացին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել՝


  Վեբ տեխնոլոգիաների օգնությամբ ուսուցման կազմակերպում

   

  Դասընթացը նախատեսված է այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են ծանոթանալ վեբ տեխնոլոգիաներին և դրանք արդյունավետ կերպով կիրառել ինպես ավանդական, այնպես էլ առցանց դասավանդման գործընթացներում։

   

  Դասընթացի   ուսումնասիրման արդյունքում մասնակիցը ձեռք կբերի հետևյալ գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները․

     Կգիտենա․

  • HTML տեգերը /հուշումները/ և դրանց օգտագործման առանձնահատկությունները,
  • CSS տեխնոլոգիայի կիրառման սկզբունքները և առանձնահատկությունները։

       Կկարողանա․

  • Մշակել կայքեր՝ օգտագործելով HTML տեխնոլոգիան,
  • Ստեղծել կայքեր Google Sites համակարգով՝ կիրառելով նաև HTML և CSS տեխնոլոգիաները,
  • Web էջում կիրառել ձայնա և տեսա /աուդիո և վիդեո/ ցուցադրման համար դիտարկիչի /բրաուզերի/ հնարավորությունները։

     Կտիրապետի․

  • Google Sites համակարգին և նրա միջոցով կայքեր ստեղծելու գործիքներին,
  • առցանց շնորհանդեսներ ստեղծելու և տարածելու եղանակներին,
  • տեսադասընթացներ ստեղծելու և խոշոր մեդիա սերվերներում հրապարակելու եղանակներին,
  • Web կայքերի մշակման HTML5.0 / CSS 3.0 տեխնոլոգիային,
  • Google Sites համակարգով կայքերի ստեղծմանը,
  • առցանց շնորհանդեսներ ստեղծելու հնարավորություններին,
  • տեսադասընթացներ ստեղծելու տեխնոլոգիաներին։


  Դասընթացի բովանդակությունը

  1. Web տեխնոլոգիաները, HTML գծանշման լեզվի հիմունքները,Web էջի կառուցվածքը
  2. Հիպերհղումների ստեղծումը, CSS – էջի ձևավորման համակարգի կիրառումը, Պատկերների, ցուցակների և աղյուսակների տեղադրումը, Frame և iframe տարրերը
  3. Google Sites համակարգով կայքէջի ստեղծումը, կիրառվող գործիքակազմը
  4. Google Sites համակարգով կայքի հրապարկումը և հասանելիությունը համացանցում
  5. Որոնողական համակարգը, կայքի գրանցումը որոնողական համակարգում
  6. Առցանց շնորհանդեսներ ստեղծելու համար նախատեսված համակարգերը
  7. Տեսադասընթացներ ստեղծելու տեխոնոլգիաները